13 Apr 2018

HVC gaat energie uit water halen

Energie oppervlaktewater HVC, foto Mischa Keijser

Het energie- en afvalbedrijf HVC gaat energie uit het oppervlaktewater halen. Met ’s zomers door de zon opgewarmd water uit plassen, watergangen en ook gemalen kunnen hele woonwijken ’s winters worden verwarmd. Uit een inventarisatie onder 46 gemeenten en 4 waterschappen bleken er maar liefst 112 kansen te zijn, voldoende voor z’n 70 duizend huishoudens.

Over deze onbekende technologie gaat de P+ Special van deze week. Aan het woord komen Herman Verhagen, die gemeenten helpt om een warmteplan te ontwikkelen en Marten van Schie, een van de nog zeldzame technisch deskundigen in Nederland op het gebied van energiewinning uit oppervlaktewater.

Er gaat in een waterrijk land als Nederland van deze techniek een grote belofte uit. Toch is het zoeken naar een goede match tussen de ligging van waterwegen en woonwijken of bedrijventerreinen. De speurtocht gaat bovendien niet alleen naar geschikte warmte, maar ook naar bronnen om koelen. Hiervoor zijn plassen geschikt die dieper zijn dan 15 meter. Op deze diepte is de temperatuur van het water zo laag, dat het economisch haalbaar is met behulp van warmtewisselaars en warmtepompen het koude water nog verder te koelen voor kantoren en datacentra.

Marten van Schie zegt in P+: “In de toekomst zou je voor een distributiecentrum met veel vraag naar koeling moeten kijken of er een diepe plas te vinden is.”

Herman Verhagen laat in P+ een duidelijk waarschuwing horen. De energietransitie kan alleen slagen wanneer inwoners van meet af aan kunnen meedenken over de beste oplossing. Verhagen in P+: “Als je eerst een kant-en-klaar warmteplan maakt en dat vervolgens in een wijk naar binnen gooit, heeft dat hetzelfde effect als een handgranaat. Die ontploft.”

HVC is als publiek nutsbedrijf eigendom van gemeenten en helpt deze bij het afkoppelen van het gasnet. Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Energie uit water kan ongeveer in 12 procent van de warmtevraag in Nederland voorzien en voor 54 procent in de koudevraag, zo bleek uit eerder onderzoek. Dat vergt echter een aanpak waarbij heel wat verschillende radartjes in elkaar vallen. Verhagen benadrukt daarom niet zo maar met losse projecten te beginnen, zoals een bedrijf dat restwarmte wil leveren aan een wijk. Hij pleit voor een afsteken van een viertrapsraket van beleidsmaatregelen. Hoe ziet dat er uit?

Lees daar meer over in deze P+ Special.

Reacties op dit bericht

Dissertation help ()
I loved the post, keep posting interesting posts. I will be a regular reader…I am offering dissertation help to students in UK at low price.
Proofreading Assignments ()
Looking someone who will proofread assignment so now you don't need more come at Students Assignment Help. This is top and leading assignment writing service offering service at USA, UK, Singapore, Australia, Ireland, New Zealand and many more nations.
my assignment help ()
Thank You So Much For providing the important and Knowledgeable information. I am Olivia Crew, SEO Expert in a reputed company livewebtutors. All of your information is very useful to me. I am working as an academic consultant in Australia and offer Excellent Assignment Help Services to college students. visit here:- my assignment help
james cook ()
Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. allassignmenthelp.com reviews
Business Research Topic ideas ()
If you want to get good business research topic ideas then come at Students Assignment Help and meet all your needs. Our experts will make your experience best academic writings at a cheap price. We deliver all our work within the deadline.
tvtap apk ()
great share thanks Download TVTAP APK for Android https://tvtap.xyz/
Kelly Leona ()
The gathering, pumping, transport, treatment and release of water requires a lot of vitality; similarly, vitality creation utilizes a lot of water, for mineral extraction and mining, fuel generation, hydropower and control plant cooling. What's more, interest for the two assets is developing. essay company for writing unique papers
Alan parker ()
This is a good news. if you are interested in Google and stuck on a problem then directly contact with Google Support team.
park rose ()
it is the best to show the value of water and uses, people don't understand if water will have vanished or drought then nothing will be left in the world no survival of living things will be left for the best query how to save dell tech support will suggest the best things.