Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

P+ brengt het nieuws over een duurzame toekomst

Internationale conferentie over sociale dialoog

19 juli 2019
We hebben allemaal baat bij een sociale dialoog, zo is de filosofie van Mondiaal FNV. Gesprekken tussen werknemers, bedrijven en overheid verrijken alle partijen en leggen de basis voor een duurzame ontwikkeling. Mondiaal FNV organiseert daarom op 8 oktober de conferentie ‘Building Bridges’, waarin de sociale dialoog centraal staat, met tal van best practises, tips en tools.

ILO neemt conventie tegen geweld en intimidatie op werk aan

26 juni 2019
Mondiaal FNV’s beleidsmedewerker Wilma Roos had er een hard hoofd in, maar op 21 juni is dan toch de zogenoemde ILO-conventie tegen geweld en intimidatie op de werkvloer aangenomen. Hiermee worden in de toekomst slachtoffers beter beschermd. “Heel veel elementen die wij in de conventie wilden, zitten erin”, zegt Roos.

Donderdag begint de toekomst van Nederland

16 juni 2019
Op donderdag 20 juni lanceert minister Kajsa Ollongren de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de krant duiken wekelijks berichten op die raken aan de keuzes die in deze NOVI gemaakt worden. Neem het nieuws over het stopzetten van een infrabeheerder van het aansluiten op zonneparken in de weidegebieden van Friesland. In de NOVI staat duidelijk dat eerst gekozen moet worden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken.

Kajsa Ollongren prijst duurzame ondernemers

09 juni 2019
Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zegt dat ‘het mooi is om te zien’ hoe ondernemers nu al bezig zijn om de toekomstige inrichting van Nederland ‘op innovatieve wijze’ vorm te geven. In het nieuwe Marktboek van P+ verzorgt de minister een column. Ollongren coördineert namens collega-ministers de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin keuzes worden gemaakt over de toekomstige inrichting van Nederland. 

Nieuw Marktboek P+: Het Nederland van Straks

09 juni 2019
Deze week wordt het nieuwe Markboek van P+ verstuurd: ‘Het Nederland van Straks’. Met een recordaantal van 126 pagina’s staat ook dit nummer weer vol verkenningen van duurzame markten. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in de hand leidt dit tot opmerkelijke vergezichten. 

Kan voedselnatie Nederland groot blijven?

31 mei 2019
Onze voorsprong is nog vijf tot twintig jaar. Daarna zullen andere continenten de voedselnatie Nederland passeren. Alleen innovaties kunnen onze positie in de wereldwijde transitie van het voedselsysteem veiligstellen. Dat stelt ondernemer Ruud Huirne in de P+ Special van deze week ‘Hoe een voedselnatie groot kan blijven’. In het geweld van geopolitieke verschuivingen bestaat de kans dat de VS, China, Brazilië en zelfs Afrika onze polderproducten straks overslaan.

SDG’s: Positief denken maar vijf jaar houdbaar

25 mei 2019
“Greenwashing dreigt over te gaan in SDG-washing. Bedrijven omarmen Sustainable Development Goals van de VN, zonder daar vervolgens echt werk van te maken. Dit kan binnen vijf jaar een einde maken aan het positief denken over maakbare duurzame ontwikkelingen.” Aldus waarschuwde hoogleraar Rob van Tulder van de Erasmus Universiteit deze week tijdens de Henk van Luijklezing op Nyenrode Business Universiteit.

#MeToo: wereldwijde conventie voor veilige werkplek

17 mei 2019
De wereld werkt aan een internationale conventie tegen geweld. Vooral vrouwen zullen veiliger zijn op hun werk, wanneer de International Labour Organisation (ILO) van de VN in Genève in juni tot een besluit komt, dat dan gezamenlijk gedragen wordt door regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties. Discussie gaat nog over de vraag hoe ver de bescherming van deze conventie moet gaan. Wordt ook het woon- werkverkeer in de tekst opgenomen? Of geweld in de huiselijke sfeer, waardoor veel werkuren verloren gaan? #MeToo gaat niet alleen beroemdheden aan.

Eerste lichting ‘Changing the Game’ geslaagd

12 mei 2019
De eerste lichting van 19 studenten is geslaagd voor de cursus ‘Changing the Game’ op Nyenrode Business Universiteit. Gedurende een week dook de breed samengestelde groep in de theorie en praktijk van duurzame markttransformatie. Sneller dan anderen zullen zij in hun organisatie de fase van duurzaamheid herkennen en de processen in gang kunnen zetten die hun bedrijf voorbereiden op een voor bedrijven steeds complexere wereld, waar samenwerking met partners in eigen en vreemde ketens essentieel is voor toekomstig succes. 

Van Gogh Museum bewijst impact op kinderen

26 april 2019
Het Van Gogh Museum kan bewijzen wat kunst bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeten is dat lessen over cultuur wekenlang beklijven. Dit praktijkvoorbeeld staat in de nieuwe P+ Special, die het onderwerp ‘impactmeting in de culturele sector’ tot onderwerp heeft. Het Impact Centre Erasmus helpt culturele organisaties bij het meten van beleving, inspiratie en gedragsverandering na deelname aan culturele activiteiten.

Textiel springt alweer naar nieuwe lagelonenlanden

12 april 2019
De textielsector maakt zijn naam nog steeds waar als sprinkhaan naar de landen met de laagste lonen: dit keer zijn Ethiopië en Myanmar aan de beurt. De druk op productieland Bangladesh is zo groot geworden dat een uniek verschijnsel optreedt: het land valt terug in fases van duurzame markttransformatie. Zelfs tot ‘babyniveau’, waar schandalen nodig zijn om aandacht te vestigen op misstanden. Alsof Rana Plaza nooit is ingestort, waarbij 1.134 mensen om het leven kwamen.

Hoe herken ik duurzaam leiderschap?

04 april 2019
Wat maakt een leider tot een duurzame hoogvlieger? Hoe graag ondernemers hun bedrijf ook willen verduurzamen, de kloof tussen ambitie en realiteit blijft vaak frustrerend groot. Een belangrijke reden daarvoor is dat die ambitie niet aansluit bij de fase waarin het bedrijf zich bevindt. “Maak heldere, concrete keuzes die op redelijk korte termijn te realiseren zijn”, adviseren hoogleraar Rob van Tulder en onderzoekster Nienke Kloppenburg van de Erasmus Universiteit. Binnenkort lanceren zij een scan die bedrijven daarbij moet helpen.