Laatste nieuws

21 Apr 2004

Fortis schenkt topadviseurs aan maatschappelijke organisaties

De trend lijkt onafwendbaar en Fortis zet een mijlpaal. Grote bedrijven willen hun maatschappelijke betrokkenheid niet meer tonen door schelpenpaadjes aan te leggen in een psychiatrische inrichting, maar door het ter beschikking stellen van hun core business aan maatschappelijke organisaties. In het geval van Fortis betekent dit dat managers en bankiers uit de top 100 van het onderdeel Network Banking gratis consults geven aan organisaties die dat normaal gesproken niet kunnen betalen. De eerste middag wordt op 13 mei georganiseerd.


20 Apr 2004

Verplichting waarschuwingslabel voor gentech-voedsel van kracht

Vanaf dit weekend (18 april) zijn alle producenten van voedingswaren in de Europese Unie verplicht op de verpakking te vermelden of er in hun producten genetisch gemodificeerde bestanddelen zitten. De Europese Commissie wil hiermee de consument 'een keuze' aanbieden, om wel of niet voor gentech voedsel te kiezen. Het is een dwarse maatregel, waarmee Europa weerstand biedt aan de lobby van de gentech-voedsellobby. Ook is er de dreiging van een rechtszaak van de Verenigde Staten. De Amerikaanse landbouw is bang marktaandeel in Europa te verliezen.

09 Apr 2004

Silicon Valley wil doelstelling Kyoto drie keer overtreffen

Het bedrijvenpark Silicon Valley wil de in Kyoto voorgestelde terugdringing van broeikasgassen drie keer overtreffen. Een coalitie van high tech bedrijven heeft hier samen met overheidspartijen een afspraak over gemaakt. Deze is vastgelegd als 'The Sustainable Silicon Valley Project (SSV)'. De partijen hebben afgesproken een meetsysteem te willen ontwikkelen: een 'regional environmental management system'. Het is het eerste multistakeholder Partnership in de Verenigde Staten op dit gebied.