Laatste nieuws


11 Sep 2011

P+ bereikt mijlpaal: 1000 Followers op Twitter

P+ bereikte deze week de mijlpaal van 1000 Followers op Twitter. We verstuurden een cadeautje aan de advocaat Roger Cox, werkzaam in Maastricht. Hij is ook de stuwende kracht achter Planet Prosperity en richtte deze zomer in IJsland een internationale organisatie voor Cradle to Cradle op. Cox werkt ook aan een boek, waarin hij onder andere ingaat op de juridische kanten van MVO. Vandaag, 11 september, een week later, bereikten we de 1050 Followers. Het was dan ook een topweek voor de duurzaamheid, waarin we vele Tweets verstuurden met Best Practices. Onder andere over het hilarische filmpje van de NGO Solldar Switzerland, waarin de arme George Clooney wordt gestraft voor het feit dat Nespresso geen fair trade koffiebonen inkoopt.
11 Jun 2011

CO2-Prestatieladder snelst groeiende MVO-certificaat

De CO2-Prestatieladder heeft inmiddels al 150 certificaten aan bedrijven uitgereikt, op diverse niveaus. Daarmee is het van de verschillende "gereedschapskisten" waarmee bedrijven hun inspanningen op duurzaamheidsgebied kunnen verzilveren de snelst groeiende, sneller dan ISO 26000 of de MVO Prestatieladder. De reden hiervoor? Dat zijn er meerdere, vertelde Sible Schöne, programma directeur van het Klimaatbureau. Dit bureau verzorgt het secretariaat voor de CO2-Prestatieladder, dat sinds dit voorjaar is ondergebracht bij Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De CO2-Prestatieladder richt zich op slechts 1 issue: energiebesparing en dus vermindering van broeikasgas. Maar bedrijven die hun inspanningen in kaart gaan brengen, betrekken daarin ook hun eigen leveranciers. Zo wordt er diep in de keten gedoken. En het instrument is niet van bovenaf bedacht, maar in de praktijk ontwikkeld en zeer succesvol toegepast door ProRail (die het spoor in Nederland beheert) en toeleveranciers. De nieuwe versie van de CO2-Prestatiemeter is ook geschikt voor bedrijven buiten de bouwnijverheid. Dit alles bleek deze week tijdens een klantenmiddag van het MVO Adviesbureau BECO, waar maar liefst 5 verschillende systemen werden gepresenteerd. BECO zelf adviseert en begeleidt bedrijven met de implementatie.


11 Jun 2011

Wenen maakten warmte van komkommers

Toen heel Europa komkommers doordraaide, maakte Oostenrijk er warmte van. De nieuwe biogasinstallatie van het warmtebedrijf van Wenen (Fernwärme Wien) was bedoeld om energie te halen uit keukenafval, maar met de angst voor de EHEC-bacterie ook uit verse komkommers. Net als in Nederland moesten ook de glastuinbouwbedrijven rondom Wenen hun oogst dumpen. Aldus meldt ons Klaas de Jong van het Warmtenetwerk Nederland. Hij zegt: "Hoe triest het ook is, men ziet in Oostenrijk in elk geval kans om er biogas mee te produceren."


11 Jun 2011

P+Live@Night: Ben jij een 5 over 12-denker?

Duurzaam Nederland werkt als een bezetene aan een groene energiehuishouding. Elektrische wagens, zonnepanelen, boeren die biogas maken, woningisolatie. Maar wat is nu precies het effect, uiteindelijk, in het jaar 2020 of het jaar 2050? Dat kan vrij precies uitgerekend worden. John Kerkhoven van Quintel heeft er met zijn collegae een computerprogramma voor gebouwd, het Energietransitiemodel (gratis voor iedereen online te gebruiken op www.energietransitiemodel.nl). Op de middag van 21 juni (voorafgaande P+Live@Night) gaat hij met belangstellenden na wat bepaalde inspanningen opleveren. Hoeveel geld bespaart Nederland als alle huidige cv-ketels worden vervangen door warmtepompen, mini-warmekracht-centrales, brandstofcellen of juist door stadsverwarming? Of wat zijn de consequenties van nieuwe kolen- en kerncentrales? Wie inschrijft op de avondsessie met onder andere de grote energie-expert Kornelis Blok van Ecofys, kan in de middag al gratis om 15.30 uur aan de slag met Kerkhoven. Hij verdeelt zijn publiek inmiddels in drie groepen. Mensen die denken dat techniek of economie een oplossing zullen geven voor het energievraagstuk. Mensen die denken dat het hoog tijd is voor maatregelen om de mensheid te redden (bijvoorbeeld door CO2-reductie) en mensen die denken dat de omgeving van de mens gaat veranderen en dat je je hier op moet aanpassen. Wat bent u? Een "homo economicus", een "5 voor 12-denker" of juist een "5 over 12"-denker?


11 Jun 2011

Groetjes uit Bamako: dicht bij Malinese boeren

Enkele jaren geleden verplaatste ontwikkelingsorganisatie ICCO het zwaartepunt van haar werk naar 12 regionale kantoren. Dat scheelt, zegt Peter Oomen, directeur van het regiokantoor West-Afrika, in de Malinese hoofdstad Bamako. "Op ons kantoor werken we met lokale professionals en netwerken in de lokale samenleving. Dat is wat anders dan 2 keer per jaar vanuit Nederland overvliegen. Onze medewerkers hebben relaties met Malinese bedrijven. Onlangs kregen we nog een heel mooi businessplan voor een bedrijf dat zich richt op efficiënte rijstproductie. Daar waren we niet achter gekomen zonder ons grote netwerk."


11 Jun 2011

Virtue of Blue: zelfvoorzienende kroonluchter

Is het je ooit wel eens opgevallen dat je vlinders nooit ziet vliegen wanneer het regent? En dat zodra de zon weer tevoorschijn komt, ook vlinders hun vleugels weer uitslaan? Pas als die warm genoeg gemaakt zijn door de zon, kunnen ze zich weer verplaatsen. Vandaar dat je ze ook zo vaak met hun vleugels uitgeslagen ziet zitten: zo vangen ze de meeste warmte en zijn ze dus ook des te sneller weer "opgeladen". Een interessant gegeven, zo vond ook designer Jeroen Verhoeven. Hij ontwierp Virtue of Blue: een kroonluchter gemaakt van honderden zonnecellen in de vorm van blauwe vlinders.