Laatste nieuws

12 Jan 2011

Ook MVO Nederland en De Groene Zaak schieten op inkooponderzoek

Wouter Bos krijgt er een leuke taak aan, als nieuw KMPG-kopstuk. De oud vice-premier zei: "KPMG claimt leadership op klimaatgebied en ik ben gevraagd daarop te acteren." Maar ook MVO Nederland veegt nu met het onderzoek naar duurzaam inkopen dat KPMG deed voor Actal de vloer aan. Directeur Willem Lageweg schrijft in een uitvoerige reactie over de bijna 50 miljoen extra kosten van inkoop die bedrijven zouden hebben door het duurzaam inkoopbeleid van de overheid: "Bedrijfsvreemde kosten zijn extra investeringen die bedrijven moeten doen om aan wet- en regelgeving te voldoen. Dit onderscheid is bij duurzaamheid niet hard te maken. Een groot deel van de investeringen die bedrijven nu doen om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de overheid moeten zij uiteindelijk toch doen."  Wij geven een kleine bloemlezing uit deze brief en de link naar het volledige artikel op de website van MVO Nederland. Ook De Groene Zaak reageerde kritisch: "Het advies van het Adviescollege administratieve lasten (Actal) om het duurzaam-inkoopbeleid
van de overheid op basis van duurzaamheidscriteria te staken, druist lijnrecht in tegen de
ervaringen van de leden van De Groene Zaak, de vereniging van meer dan 80 duurzame
ondernemers. “Wij zien dat de overheid haar doelstellingen juist sneller, beter en goedkoper
kan realiseren door een groter beroep te doen op de markt en door substantieel méér
duurzaam in te kopen,” aldus Marga Hoek, directeur van de belangenorganisatie.
22 Aug 2008

Verdriedubbeling regeling groene grondstoffen

Minister Verburg (LNV) heeft deze week 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld aan innovatieve ondernemers die groene grondstoffen willen ontwikkelen. Vergeleken met de oude SBIR (Small Business Innovation Research) uit 2006 is dat meer dan een verdriedubbeling. Verburg hoopt met de nieuwe regeling aanzienlijk meer bedrijven te interesseren de omslag van fossiele naar groene grondstoffen te maken. Onder groene grondstoffen vallen planten en dierlijke resten die tot non-food producten kunnen leiden. Een voorbeeld van een bioplastic-product is bijvoorbeeld de ANWB-paddestoel. P+ biedt de lezers de feature over bioplastics uit 2007 aan en de link op deze nieuwe tender in te schrijven.


07 Dec 2007

Jan Eric Visser maakt kunst van oud nieuws

Een bekentenis. Dit stukje schrijven wij omdat de kunstenaar ons heeft bedreigd. Jan Eric Visser zei: "Ik ga P+ tot pulp vermalen". En dan zou P+ net als al die andere kranten en folders de basis zijn geworden van schitterende, onherkenbare kunstvormen. Net zo organisch als de andere troep uit de vuilniszak waar deze kunstenaar al sinds zijn academietijd mee werkt. Zijn kunst staat nu te pronken in een rechtbank, bij huisartsen, tandartsen en bij particuliere verzamelaars. "Ik was al cradle to cradle voordat het begrip bestond", zegt Visser (1962), die in 1987 afstudeerde aan de kunstacademie in Kampen en nu in Rotterdam werkt.