Laatste nieuwsAntwerpen Transitiestad
06 Sep 2018

The best of City Transitions… Antwerpen

In een compleet nieuwe wijk van Antwerpen helpt slimme technologie om de bewoners deel te laten nemen aan de circulaire economie. Projectcoördinator Gabrielle van Zoeren bouwt beloningen in het slimme systeem in, waardoor er meer afval wordt gecomposteerd en meer eigen duurzame energie wordt opgewekt. Bewoners kunnen de bonus zelf houden of inzetten voor het financieren van gezamenlijke wensen. Antwerpen staat hiermee te boek als een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie.