17 Aug 2018

IDH: De wereld als één duurzaam landschap

Landscape Brazil

Aan de trend van ‘landscaping’ zit ook een sterk beleidsmatige kant. Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) werkt inmiddels in negen verschillende landen aan veertien landschappen waar de landbouw verduurzaamd wordt, terwijl tegelijkertijd gemeenschappen profiteren en bossen beschermd worden. 

In de P+ Special ‘The Making of Landscapes’ is ook aandacht voor de beleidsmatige kant van het inrichten en behouden van kostbare landschappen, met name in opkomende landen.

Aan het woord komt daarover Daan Wensing, bij IDH ‘de program director Landscapes, Palm Oil, Soy and Tropical Timber’. Ziet hij een verband tussen het verschijnen van natuurlijke elementen in Nederlandse steden en zijn werk in opkomende landen waar hij tropische landschappen beschermd, in het bijzonder regenwouden? Op een hoger niveau van beleid maken zeker. Wensing: “Internationale handel maakt de verbinding tussen zulke duurzame landschappen dáár met onze dagelijkse boodschappen hier. Uiteindelijk is het zaak dat we de wereld als één duurzaam landschap gaan beheren: Please In My Backyard (PIMBY), maar dan global.”

De bioloog Wensing bundelt daarom alle betrokkenen om ecologisch evenwicht in tropische productielanden te herstellen: “Landschappen moet je vanuit holistisch benaderen.” 

In de P+ Special komen de veertien landschappen die IDH nu in het programma voert aan bod.

Een opvallende voorbeeld is te vinden in de Central Rift Valley in Ethiopië. Daar is het doel natuurlijke waterbronnen te beschermen. Het Lake Ziway en het omringende ecosysteem biedt niet alleen een rijkdom aan biodiversiteit, maar is ook economisch van groot belang. Het meer is de enige zoetwaterbron in de omgeving. Het water dient niet alleen als drinkwater, maar ook voor beregening van kleine en grootschalige landbouw. Niet duurzaam gebruik heeft echter geleid tot verzilting van het meer en verlaging van de waterstand. IDH bundelde in Ethiopië betrokken stakeholders: ondernemingen, gemeenschappen en overheden. Financiële investeringen moeten leiden tot herbebossing, goed afvalmanagementduurzaam watermanagement[DW2] en training van de kleine boeren in duurzame landbouwtechnieken. Op deze manier moet het natuurlijk ecosysteem behouden blijven, terwijl de gemeenschappenen bedrijvengeld gaan verdienen aan de teruggewonnen natuurlijke hulpbronnen.

Ten onrechte is er ook weinig bekendheid over de opgave in de Central Highlands in Vietnam. Daar wordt zelfs een prijs voor water betaald. De Central Highlands van Vietnam groeiden uit tot de tweede koffieleverancier ter wereld. IDH betitelt het gebied als de economische ‘Powerhouse’ van het land, met vruchtbare gronden, rijkdom aan water en een woud dat het klimaat reguleert. Naast koffie verbouwen de Vietnamezen er peper, thee, cashewnoten, bloemen, rubber, fruit en groenten. Er is echter sprake van overexploitatie waardoor verschillende natuurlijke hulpbronnen degradeerden. Het gebied kampt hierdoor zelfs met droogte. IDH werkt samen met koffieverwerkers en exporteurs, de Vietnamese regering, onderzoeksinstituten en ngo’s om de waterbronnen en teellaag te beschermen. Een programma van groene groeiplanning wordt gecombineerd met beprijzing van water, het trainen van boeren in duurzaam watergebruiken het introduceren van agroforestry.

Lees meer voorbeelden van de IDH-projecten in de P+ Special ‘The Making of Landscapes’

 





Reacties op dit bericht

Programmable SMS ()
If you own a website or software application, you need a smart communication tool which you can use to communicate with users. Today, Programmable SMS is the most successful communication tool which you can integrate with your system to exchange real-time information.
Walter Smith ()
After read your post than I realize construction more sustainable options for your landscape can have a encouraging impact on the atmosphere, those who utilize or live on your land, your landscape troop, and your financial plan. I think functioning by Assignment Help Experts and doing a Sustainability assessment can facilitate create a deliberate, cost-efficient approach paying attention on long-standing advantages.
Antonio kim ()
Incredible talk and These practices are utilized in each period of finishing, including plan, development, execution, and administration of private and business scenes. Topcelebsjackets Online Store
ios man ()
Love your blog man. Thanks for this stuff . . .
SmithMorgan ()
The age of newly sustainable landscapes relies heavily upon imaginative, guileful elucidations of scene frame, and may result in novel formal and spatial character. The distinguishable, Buy custom Essays experiential qualities of supportable scenes will assume a noteworthy part in speeding their dissemination into common use.
Alina Olive ()
The determination of schools was placed in the hands of the UN and the Afghan Ministry of Education. The Dutch Ministry of Defense, having troops conveyed in Do My Homework For Me, was ready to fly the copiers in for nothing.