Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 maart 2007

Milieuprijs prof. Lettinga voor afvalwaterzuiveringtechniek

Professor Lettinga is al tientallen jaren de onbetwiste autoriteit op gebied van zuurstofloze afvalwaterzuivering, een techniek die het Friese bedrijf Paques wereldwijd vermarkt. Lettinga krijgt de prijs op voordracht van professor Jules van Lier die in de nominatiebrief schreef: "Lettinga can be characterized as a modest and honest man giving the highest priority to the quality of life of the millions of poor people on this planet who are deprived of clean drinking water and sanitation."
Bijzonder aan het biologische proces is dat deze technologie geen energie kost maar, in de vorm van methaan, energie oplevert. Bovendien kan met deze techniek maar liefst twintig keer zoveel afvalwater worden behandeld terwijl de reststromen aanzienlijk minder zijn. Voor schoon drinkwater is de besparing nog groter: meer dan het jaarlijks verbruik van 1,7 miljoen huishoudens. De door hem ontwikkelde technologie wordt wereldwijd in driekwart van zuurstofloze afvalwaterzuivering gebruikt.
Lettinga heeft zich er altijd over verbaasd dat de publieke sector zo'n grote weerstand tegen biologische reactoren heeft. Als Nederland geheel op deze vorm van afvalwaterbehandeling zou overschakelen, kan men daarmee 200.000 huishoudens per jaar van energie voorzien. Gelukkig neemt de toepassing van z'n biologische techniek toe, ook in het conservatieve Amerika waar Paques BV steeds meer van deze systemen afzet.
Eind april zal Lettinga de prijs in Beverly Hills in ontvangst nemen en vervolgens een lezing op de Universiteit van Zuid-Californië geven. De jaarlijkse prijs werd in 1973 ingesteld door wijlen John en Alice Tyler om personen te eren voor wereldwijde resultaten op milieugebied.
P+ webtip: