Disclaimer, privacy statement en intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer

P+ People Planet Profit (P+) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. P+ People Planet Profit en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.

Verwijzingen naar sites die niet door P+ worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel P+ selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door P+ worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy statement

P+ People Planet Profit respecteert de privacy van de bezoekers van de site en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoekers kunnen de website van P+ bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij wel informatie vragen - bijvoorbeeld bij het nemen van een abonnement op het tijdschrift of het e-zine van P+.

P+ People Planet Profit stelt deze gegevens onder geen beding zonder toestemming beschikbaar aan derden, behalve als P+ hier wettelijk toe verplicht zou worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van P+ People Planet Profit en de makers van deze producten (fotografen en illustratoren) gezamenlijk en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren en te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van P+ People Planet Profit.

Laatste gewijzigd : 1-Sep-2011