Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

Privacy verklaring

Privacy verklaring

P+ People Planet Profit respecteert de privacy van de bezoekers van de site en zorgt ervoor dat de informatie die aan ons ter beschikking komt vertrouwelijk wordt behandeld.

Bezoekers kunnen de website van P+ bezoeken zonder informatie over zichzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij wel informatie vragen - bijvoorbeeld bij het nemen van een abonnement op het tijdschrift of het e-zine van P+.

P+ People Planet Profit stelt deze gegevens onder geen beding zonder toestemming beschikbaar aan derden, behalve als P+ hier wettelijk toe verplicht zou worden.

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van P+ People Planet Profit en de makers van deze producten (fotografen en illustratoren) gezamenlijk en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren en te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van P+ People Planet Profit.

Laatste gewijzigd : 1-Sep-2011