Afrikaanse bloemen steeds mooier


Afrikaanse bloemen steeds mooier

Voor download klik op de cover.

In de bloemenkassen van Nederlandse telers in Oeganda zijn steeds minder arbeidsconflicten. De lonen van de bloemenpluksters zijn fors gestegen en het gebruik van gif is teruggedrongen. Zo'n driekwart van alle werknemers zijn vakbondslid geworden. Dit resultaat is mede te danken aan de begeleiding van Mondiaal FNV, die om hulp was gevraagd. “De Nederlandse ambassade zag de hele bloemensector kapotgaan, als die conflicten niet zouden worden opgelost", aldus de FNV.

Deze P+ Special gaat over de ‘sociale dialoog’, een instrument dat Mondiaal FNV eerder succesvol inzette om de arbeidsverhoudingen in Peru te modelleren naar het Nederlandse ‘poldermodel’.