Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

Barrières voor bioboeren


Barrières voor bioboeren

Klik op de cover voor gratis download

Overheid grootste grondspeculant

De overheid maakt het snel overschakelen op duurzame landbouw onmogelijk. Als grootste grondbezitter van Nederland houdt het de prijs van landbouwgrond zo hoog, dat kringlooplandbouw financieel niet uit kan. Geert van der Veer van het netwerk Herenboeren wil van een nieuwe regering maximering van bedragen die boeren jaarlijks aan pacht moeten betalen. Hij is medeoprichter van het initiatief Aardpeer dat obligaties in de markt zet om met het opgehaalde geld landbouwgrond te kopen. Zo krijgen meer natuurinclusief werkende boeren een kans een bestaan op te bouwen.

Met deze aanvullende wens sluit de P+ Special ‘Barrières voor bioboeren’ aan op het pleidooi voor duurzame landbouw dat een brede coalitie onder leiding van Louise Vet en Cees Veerman vandaag naar buiten bracht. P+ maakte deze digitale uitgave in samenwerking met de ‘Community Sociaal Circulair’ van het wetenschapsnetwerk Het Groene Brein. 

 


Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier