Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst

Hulp bij SDG's


Hulp bij SDG's (klik op de cover)

Hooggeschoolde trainees kunnen voorkomen dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) niet meer zijn dan een mooi gekleurd plaatje op de website of het jaarverslag. Dat blijkt uit een afstudeerscriptie van studenten van Avans Hogeschool. 

Met een gerichte aanpak is het mogelijk in korte tijd vanuit een ‘bewustwordingsfase’ tot praktisch beleid te komen. Met een nieuw ontwikkelde ‘impactpiramide’ is goed vast te stellen of de werelddoelen echt verankerd worden in het strategische beleid van de organisatie. 

P+ presenteert in de P+ Special 'SDG hulp' dit onderzoek van de inmiddels afgestudeerde studenten Finance & Control Joey van Stigt en Martin Wolters. Zij analyseerden de eerste editie van ‘SDG-trainees’. Deze veelal wetenschappelijk gevormde specialisten worden aan organisaties aangeboden door het SDG House en TheRockGroup. Per jaar ondersteunen zij 50 tot 60 organisaties in het implementeren van de gekozen SDG’s, niet alleen bedrijven maar ook overheden en non-profitorganisaties.