Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 januari 2004

Reisorganisaties hoeven OESO-richtlijnen niet te verlengen

Het was zo ongeveer de laatste daad van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken voordat zij met zwangerschapsverlof ging. Ze wees de ANVR, de overkoepelende organisatie in de reisbranche, nogmaals op het ontmoedigingsbeleid van het kabinet. Haar stelling: Als reisorganisaties toch reizen naar Birma verkopen, moeten ze toeristen wel zoveel mogelijk informeren over de politieke situatie en door dwangarbeid aangelegde infrastructuur vermijden. Volgens het Burma Centrum is zoiets praktisch onmogelijk. Zelfs individuele reizigers moeten van goede huize komen om te voorkomen dat hun geld niet terecht komt bij het generaalsregime. Het gesprek met de ANVR komt voort uit het afronden van een vraag bij het Nationaal Contactpunt (NCP), een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken. Bij het NCP kunnen vragen worden voorgelegd over de toepassing van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De vakcentrales FNV en CNV hadden bij het NCP de vraag voorgelegd over de toepassing hiervan voor reisorganisaties die vakanties in Birma organiseren. Naar aanleiding van de vraag zijn gesprekken gevoerd met betrokken partijen en zijn aanbevelingen geformuleerd voor de overheid en het bedrijfsleven. Maar deze aanbevelingen zijn te slap volgens de FNV: de OESO-richtlijnen moeten veel meer gevolgd worden. In deze richtlijnen staat onder andere dat bedrijven ervoor moeten zorgen alle dwangarbeid af te schaffen. De vakcentrale is dan ook in dit uitzonderlijke geval voor een boycot van Birma. De regering zou dat ook moeten zijn, nadat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) unaniem een resolutie tegen Birma aanvaardde, volgens Tom Etty van de FNV. In Birma voert de militaire junta al veertig jaar een schrikbewind. Nobelprijswinnares en voormalig politiek gevangene Aung San Suu Kyi, leidster van de Birmese oppositiepartij, heeft opgeroepen tot een toeristenboycot van Birma. Juist voor toeristen is steeds meer infrastructuur nodig, die voornamelijk wordt aangelegd door dwangarbeiders, zoals bijvoorbeeld het vliegveld van Mandalay. Een bericht van Mascha Spanjers