Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 februari 2004

Verdubbeling energiebudget VS door nucleair afval

Yucca Mountain is volgens Robert Jan van den Berg van het Nederlandse WISE geen geschikte locatie om hoog radioactief afval op te slaan. "In het gebied waar Yucca Mountain ligt, komen aardbevingen voor. Er zijn in het verleden vulkaanuitbarstingen geconstateerd en de opslagplaats ligt boven een grondwaterlaag die gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening. Bush wil de 880 miljoen dollar vooral gebruiken om te investeren in het transport naar Yucca Mountain. Het gebied wordt gezien als statussymbool, de oplossing voor het kernafvalprobleem. Bush is blijkbaar bereid risico's te nemen ten koste van de veiligheid." Kernenergie wordt soms gezien als een schoon alternatief voor fossiele energiebronnen, omdat er bij het proces geen broeikasgassen als CO2 vrijkomen. Volgens voorstander van kernenergie is het bovendien een goedkope manier om waterstof te produceren, door middel van elektrolyse. Bij het kostenaspect kunnen echter steeds meer vraagtekens worden geplaatst, zo blijkt nu weer. Steeds meer studies wijzen uit dat bijvoorbeeld windenergie vele malen goedkoper is. Bovendien zullen deze kosten alleen maar dalen als gevolg van verdere ontwikkelingen in research en de mogelijkheden van offshore platforms. Terwijl Bush meer geld vroeg voor de restproducten van kernenergie, werd deze week ook bekend dat het wereldwijde marktaandeel voor windenergie de 10 procent heeft bereikt. Landen die verantwoordelijk waren voor de grootste groei, zijn Duitsland, Spanje en ... de Verenigde Staten. Wereldwijd wordt er altijd nog meer kernenergie dan windenergie geproduceerd; het marktaandeel kernenergie is 16 procent, in de VS zelfs 21 procent. Een bericht van Mascha Spanjers
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier