Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 februari 2004

Mosselen houden van windmolens

Zeebioloog Marcus Oehberg, verbonden aan de universiteit van Stockholm, is blij met de uitkomst van het onderzoek: "Het lijkt wel een kunstmatig rif. We hebben gezien dat een platform meer soorten aanmoedigt en dat het een leefklimaat creëert, dat we daarvoor nog niet hadden waargenomen." Biologen hebben de effecten onderzocht van twaalf windmolenparken aan de zuidoostkust van Zweden. Ook de protesten van kustbewoners worden in de kiem gesmoord, want de windmolens zijn nauwelijks te zien vanaf het strand. Ze liggen enkele kilometers in zee en zijn bij helder weer te zien als kleine stipjes. Verder zeggen experts in windenergie dat windmolens in zee veel meer wind vangen dan op het land en dus meer energie genereren. De Nederlandse overheid is van plan om voor 6.000 Megawatt aan windmolens in de Noordzee te plaatsen. Dit jaar wordt met de bouw van de eerste zestig molens begonnen. Maar er is nog een ander bijkomend voordeel. Uit een proef betaald door het ministerie van LNV blijkt dat er aan de pilaren bevestigde netten netten uiteindelijk 15 tot 30 miljoen kg mosselzaad kan worden gekweekt. Volgens gegevens afkomstig van het Productschap Mosselvisserij levert dit genoeg zaad op voor 46 miljoen kg mossels. Dit is meer dan de huidige aanvoer van 42 miljoen kg. Het kweken van mosselzaad bij windmolenparken in de Noordzee vormt dan ook een alternatief voor mosselzaadvisserij in de Waddenzee. Mosselzaad is een belangrijke natuurlijke voedselbron voor Eidereenden die in de Waddenzee leven. Door het oogsten van mosselzaad van de Waddenzee naar windmolenparken in de Noordzee te verplaatsen kan de visserij blijven voortbestaan en blijven de vogels in leven. De combinatie van groene energie met duurzame schelpdiervisserij levert een echte win-win situatie op en maakt een einde aan een jarenlang conflict tussen natuurbeschermers en vissers. Een bericht van Mascha Spanjers