Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 februari 2004

Marks & Spencer gaat schone katoen verkopen

P+ People Planet Profit heeft Marks & Spencer in haar top duurzame beleggings top-22 opgenomen, en Hennes & Mauritz uit Zweden daarmee van de eerste plaats verdreven. SNS Asset Management heeft onderzoek gedaan naar de ethische, sociale en milieuaspecten van de Europese detailhandel. Marks & Spencer scoorde boven gemiddeld. Het bedrijf sluit zich aan bij de Ethical Trading Initiative (ETI), wiens Base Code voor leveranciers is gebaseerd op richtlijnen van de ILO en conventies van de Verenigde Naties op het gebied van vrijheid van vereniging, kinder- en dwangarbeid, gezonde en veilige werkplekken, lonen, werktijden etc. Ook worden er regelmatig onafhankelijke controles uitgeoefend in de fabrieken. De OECD Richtlijnen voor multinationals worden meestal gevolgd. Marks & Spencer zorgt ook goed voor haar eigen personeel. Zo biedt het bedrijf een breed scala aan mogelijkheden op werk en zorg te combineren, zoals bovenwettelijk ouderschapsverlof. Verder worden er regelmatig trainingen gegeven op het gebied van veiligheid, service, motivatie en werkuitvoering en wordt het personeel geraadpleegd om de moreel oog te houden en om te kijken waar het beter kan. Business Involvement Groups moeten zorgen voor directe communicatie en in elke winkel zijn veiligheidsmensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Marks & Spencer neemt in Groot-Brittanië een belangrijke positie in als verkoper van kleding, voedsel, meubels en financiële dienstverlening. Het bedrijf handelt in dertig landen, heeft 73 winkels in achttien landen en 1500 leveranciers in zeventig landen. In 2001 zijn veel bedrijven overzee verkocht om het moederbedrijf te redden. Ook de vestiging aan de Kalverstraat in Amsterdam is niet meer. Helaas. Een bericht van Mascha Spanjers