Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 februari 2004

Globaliseringstips van Nobelprijswinnaar Stiglitz

De adviezen in het deze week gepubliceerde rapport A Fair Globalization hebben een hoog abstractiegehalte. Opmerkelijk is dat de rol van nationale en internationale overheden en instituties sterker benadrukt wordt dan die van het internationale bedrijfsleven. Ondernemingen worden wel genoemd steeds, maar niet als de aanjager van ontwikkelingen. De geest van Stiglitz, die gisteren zijn visie in de Financial Times gaf, waart over het rapport. Enkele aanbevelingen: Oneerlijke handelsbarrières moeten verdwijnen, vooral voor goederen waar arme landen mee kunnen concurreren, zoals textiel en landbouwproducten. De minst ontwikkelde landen moeten daarbij speciale hulp krijgen. Eerlijke regels voor de (geld)handel moeten aangevuld worden met eerlijke regels voor grensoverschrijdend verkeer van mensen. Er is een internationaal framework nodig dat toeziet op de uitvoering van nieuwe regels voor buitenlandse investeringen en concurrentie. Alle relevante internationale instituten moeten de minimumarbeidsvoorwaarden en standaard werknemersrechten, zoals die zijn geformuleerd door overheden, werkgevers en werknemers in de ILO, in hun programma's implementeren. Donoren en financiële instituten moeten een wereldomvattend sociaal vangnet bouwen ter bescherming van individuen en families, in het bijzonder voor werknemers die gehandicapt zijn. Het internationale financiële systeem moet zich meer richten op duurzame groei. Grensoverschrijdend geldverkeer is nu crisisgevoelig en gaat voorbij aan arme landen zonder krachtige financiële middelen. Pogingen om effectieve mechanismen te ontwikkelen om tot schuldsanering te komen moeten geïntensiveerd worden. Bij gebrek aan een internationaal framework met politieke autoriteit om belastingvlucht tegen te gaan, moeten er krachtiger maatregelen komen om dit tegen te gaan. Tegelijkertijd moet de potentie worden gezien van nieuwe financieringsstromen, misschien zelfs een Internationale Financieringsfaciliteit, om militaire uitgaven om te vormen tot hulp voor de economische opbouw, met steun van private partijen. Een bericht van Jan Bom