Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 februari 2004

Johan Wempe directeur nieuw Kenniscentrum MVO

Wempe wordt door MVO-watchers als een 'gelukkige keuze' gezien. Bij KPMG heeft hij al bewezen een spraakmakende unit op te kunnen bouwen, die functioneert als een vraagbaak voor klanten (hij adviseerde onder andere Shell) en de media op het gebied van de ethiek van het zaken doen. Abstracte onderwerpen werden tot praktische kwesties teruggebracht, die zeer tot de verbeelding spreken. Wempe is vaak goed voor een memorabele quote, die niet om de hete brij heen draait. Tegen Elsevier zei hij: "Als een bedrijf zich laat voorstaan op maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet het zeker weten dat het z'n basale zaakjes op orde heeft. Anders roepen mensen: je roept dit om te verhullen dat je ook dingen doet die niet goed zijn." Over het nut van een keurmerk in het NRC zei hij dat de beste voorbeelden aspecten als veiligheid, milieu en de sociale dimensie verenigen. Kortom: "Het gevoel bij de klant dat zo'n product goed is voor de gezondheid." Over de status van duurzame verslaggeving: "Het ethische rapport is een snapshot van het proces dat op verschillende niveaus gaande is tussen het bedrijf en de stakeholders." Wempe signaleert een terugtredende overheid, maar ziet wel degelijk een rol voor de publieke sector weggelegd. In het SER-bulletin: "Misschien kan ze bij de huidige bezuinigingen van de nood een deugd maken door nu echt voor een andere rol te kiezen. Ze moet niet langer zeggen waar het met de samenleving naartoe moet, ze moet bewaker van het proces worden. Ze moet ervoor zorgen dat alle partijen die bij bepaalde keuzes betrokken zijn aan tafel komen te zitten, ze moet de stem verwoorden van degenen die niet gehoord dreigen te worden en bescherming bieden aan de zwakke partijen." Voor de website van Intermediar maakte hij een leuke quiz over integriteit:'Verkoopt u de partij vervuild ingeblikt vlees tegen een zeer lage prijs aan een supermarktketen waar dumpartikelen verkocht worden?' Wempe is inmiddels aan het voorbereiden van zijn nieuwe taak begonnen. Een bericht van Jan Bom