Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 maart 2004

KLM schenkt computers aan dove Afrikaanse kinderen

Ongeveer vijftig kinderen volgen in het Msandaka Centrum aangepast onderwijs. Bijzonder aan dit project is dat de computer van de leraar is uitgerust met software voor spraaktechnologie (voice recognition). Met behulp van een microfoon verschijnt het gesproken woord van de leraar op het scherm van de doofstomme kinderen. Speciale software zal het mogelijk maken dat de doofstomme kinderen op hun beurt antwoord kunnen geven op vragen van de leraar en dit naar zijn scherm kunnen sturen. Door deze technologie zullen de doofstomme kinderen zich niet alleen gemakkelijker het liplezen eigen kunnen maken, zij zullen ook de onderwezen leerstof veel sneller beheersen. Na het afronden van de schoolopleiding zullen de doofstomme kinderen een computer als geschenk mee naar huis krijgen, waarmee zij kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Op 1 januari zijn Close the Gap en de KLM voor onbepaalde tijd een partnership aangegaan. KLM zal Close the Gap de komende jaren enkele duizenden computers schenken en zal tevens een deel het transport van de computers naar ontwikkelingslanden voor haar rekening nemen. Daarnaast zal KLM gedurende de maanden april, mei en juni Close the Gap opnemen in haar AirCares programma. Gedurende het tweede kwartaal van 2004 kunnen passagiers van KLM geld en frequent flyer miles doneren, waarmee medewerkers van Close the Gap kosteloos naar de projecten kunnen afreizen. Close the Gap is een humanitaire organisatie die zich ten doel stelt computerhard- en software in ontwikkelingslanden te distribueren. Close the Gap haalt overbodig geworden computeruitrusting van bedrijven op en zorgt ervoor dat deze opnieuw worden geconfigureerd, zodat de computers kunnen worden ingezet voor educatieve projecten in ontwikkelingslanden. Een bericht van Mascha Spanjers