Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 maart 2004

Aandeelhouders: liever Tabaksblat dan MVO

De doorsnee belegger blijkt een tamelijk beperkte interesse te hebben voor thema's op het gebied van MVO. Dat blijkt uit het onderzoek Corporate Shareholder Engagement dat EIBE - het instituut van Universiteit Nyenrode op het terrein van Verantwoord Ondernemen - heeft uitgevoerd onder de investor relations managers van 21 van de 25 AEX-fondsen en een elftal Midkap-ondernemingen. De respondenten werd gevraagd naar hun proactieve en reactieve informatievoorziening richting beleggers. Ook werd gemeten hoe verschillende categorieën beleggers in de ogen van de ondernemingen met MVO en corporate governance omgaan, dat een jaar lang het nieuws beheerste toen de commissie Tabaksblat aanbevelingen opstelde. Op het gebied van corporate governance blijkt met name de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) actief om informatie van ondernemingen te vragen. Op het gebied van MVO zijn met name buitenlandse investeerders en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) actief. Het goede voorbeeld van pensioenfonds PGGM wordt volgens de onderzoekers door andere grote beleggers blijkbaar niet gevolgd. Volgens Nyenrode spelen de fondsen 'in veel mindere mate een actieve rol'. Van de ondervraagde investor relations managers betwijfelt 'een aanzienlijk deel van de respondenten (31 procent) of MVO in de toekomst voor beleggers een belangrijker rol gaat spelen'. Dat is volgens P+ een nieuwsgierig makende conclusie, zeker volgens de wet van het glas dat al dan niet half vol of half leeg is. Wat denkt de resterende 69 procent dan? Het onderzoek Corporate Shareholder Engagement werd uitgevoerd door ING Bank leerstoelhouder, prof. dr. Harry Hummels.