Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 maart 2004

Biologisch landbouwareaal wereldwijd gegroeid

Niet alleen de oppervlakte steeg, ook het aantal verkochte biologische producten. De mondiale omzet groeide van 17,5 miljard in 2000 naar 23 miljard in 2003. De cijfers zijn van het Zwitserse instituut voor biologische landbouw (FiBL), de Duitse Stichting Ecologie en Landbouw (SöL) en de internationale federatie Biologische Landbouw (IFOAM). "Maar de omvang van 24 miljoen hectare biologische landbouwgronden kan gemakkelijk twee keer zo groot zijn als we de traditionele methoden van boeren in ontwikkelingslanden erbij tellen", stelt Sjors Willems, landbouwcoördinator van Platform Biologica en woordvoerder van het Innovatiecentrum Biologische Landbouw aan Wageningen Universiteit. "Arme boeren hebben immers vaak geen geld, niet voor kunstmest, niet voor bestrijdingsmiddelen en niet voor de certificering tot biologische boer." Dat het landbouwareaal in Nederland minder snel groeit - volgens de Eko-Monitor van Biologica is dat nu ruim 2,25 procent - hangt volgens hem grotendeels af van het prijsverschil tussen reguliere en biologische producten. Ook de prijzenslag in de supermarkt is niet gunstig. "Enerzijds kan de sector nu nog te weinig van schaalvoordelen profiteren, anderzijds wordt de biologische landbouw nog onvoldoende voor zaken als schoon drinkwater en dierenwelzijn beloond. Wij doen dan ook ons uiterste best de overheid te bewegen de fiscale voordelen via groenfinanciering van 1 naar 2 procent te krijgen. Dat brengt de kosten op boerenniveau naar beneden zonder dat de burger dat merkt", aldus Willems. Zowel vergroening van het belastingsstelsel als herziening van het biologische landbouwprogramma worden op dit moment overwogen.