Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 maart 2004

Novib formuleert ondergrens voor partnerships

Het uitgangspunt klinkt zuiniger dan een commerciële consultant het zou formuleren: "Het bedrijfsleven heeft specifieke mogelijkheden om het recht op een duurzaam bestaan te helpen verwezenlijken voor mensen die in armoede leven. Daarom zoekt Novib samenwerking met bedrijven." Een korte versie van de ondergrens: Respect: Novib en het bedrijfsleven hebben binnen de maatschappij ieder hun eigen missie en rol. Novib werkt aan een rechtvaardige wereld waarin de basisrechten van mensen worden gerespecteerd. Bedrijven streven naar winst en continuïteit door het duurzaam creëren van meerwaarde. Doelgerichtheid: Primair doel van elke vorm van samenwerking is voor Novib armoedebestrijding. Belangrijk is wederzijds vertrouwen in het bereiken van de resultaten die zijn overeengekomen, zonder verborgen belangen. Het bedrijf en Novib spreken af allebei hiervoor geld, menskracht, kennis, netwerken enzovoort in te zetten. Eerlijke informatie: Novib verwacht transparantie van bedrijven en zal ook zelf openheid bieden om de beoogde resultaten van de samenwerking te verwezenlijken. Uitwisseling van vertrouwelijke informatie is soms nodig om de inhoudelijke doelen te dienen. De betrokkenen zullen als vertrouwelijk gemarkeerde informatie en materiaal als zodanig behandelen. Zorgvuldigheid: Als Novib standpunten naar buiten brengt, gebeurt dat op basis van hoor en wederhoor van de betrokkenen. Novib wil met bedrijven altijd eerst de dialoog aangaan. Als Novib het toch nodig oordeelt om bedrijven publiekelijk aan te spreken op hun beleid of handelen, zal Novib ze vooraf informeren. Samenwerkingsovereenkomst: Als Novib met een bedrijf een formele samenwerking aangaat, wil Novib die graag vastleggen in een overeenkomst.