Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 april 2004

Vliegtuigbrandstof op basis van sojaolie ontdekt

De ontdekker heet Bernard Tao, een biochemicus, die met zijn afgestudeerde student Shailendra Bist een procédé ontwikkelde waardoor zijn biobrandstof niet meer bevriest in de koude hogere luchtlagen, waar vliegtuigen vliegen. Hij presenteert details van zijn vinding volgende week op een bijeenkomst van de American Chemical Society in Californië. Tao is niet de eerste die op zoek is naar milieuvriendelijkere brandstof die geschikt is voor vliegtuigmotoren. Hij heeft wel het hoogste percentage biobrandstof weten te bereiken en voert nu nu testen uit om de verminderde emissie van broeikasgassen te meten. Zijn vinding is een chemisch vernuftig proces, waarbij consequent alle deeltjes uit de brandstof zijn verwijderd, die op lagere temperatuur bevriezen. Tao bevriest de biobrandstof steeds verder, om er bij elke stap gevormde kristallen uit te halen. Dit procédé is niet nieuw, maar kostte tot nu toe drie dagen. Te Indiana doet Tao er nog maar een paar uur over. Hij is bezig met het patenteren van zijn vinding. Europa reageert verheugd op de mogelijkheden van de biomengsmering. De promotie van biobrandstoffen is een prioriteit in het milieu en transportbeleid van de Europese Unie. Een effectieve toepassing van de Richtlijn uit 2003 zou 19 miljoen ton aan olie kunnen uitsparen in 2010. Sinds 1 januari 2004 kan de belastingen op kerosine verhoogd worden voor Europese vluchten. Een Britse studie van de Royal Commission on Environmental Pollution tenslotte, voorspelt dat het vliegverkeer bij ongewijzigd beleid in 2050 voor 75 procent verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen.