Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 april 2004

Vermogensfondsen stellen in stilte gedragscode op

In de gedragscode van de FIN is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Zo moeten leden in het algemeen belang handelen, maatschappelijke verantwoordelijkheid afleggen en een duidelijk en transparant beleid voeren. De fondsen dienen als 'een goed huisvader' met hun vermogen om te gaan door een langetermijnbeleid te hebben, hun gelden behoorlijk te spreiden en het risico verantwoord te beheersen. Ook moet het voltallige fondsbestuur verantwoordelijkheid dragen voor het vermogensbeheer en dit niet delegeren aan één of twee bestuursleden. Daarnaast dienen dienen de fondsen met een jaarrekening verantwoording af te leggen voor hun financiële beleid. De FIN heeft naast de gedragscode een reeks aanbevelingen aan haar leden gedaan en toelatingsciteria geformuleerd. Directies en besturen van de fondsen zullen de komende tijd bekijken of en hoe zij aan die aanbevelingen kunnen voldoen. De FIN komt met de gedragscode, omdat zij zich vanwege fiscale voordelen verplicht voelt verantwoording af te leggen aan het publiek. Een andere reden is de ophef die recent rond fondsen van Goede Doelen is ontstaan, zoals de Nederlandse Hartstichting. FIN-voorzitter Jan Scherphuis tegen P+ People Planet Profit: "Het grote publiek weet niet zo goed het onderscheid tussen vermogens- en wervende fondsen. De negatieve berichtgeving rond wervende fondsen zou wel eens negatief op ons kunnen neerslaan." Tot afgelopen vrijdag waren vermogensfondsen alleen verantwoording verschuldigd aan de Belastinginspectie door hen een eenvoudig jaarverslag te sturen. Met de komst van de gedragscode van de FIN is het publieke toezicht op deze fondsen verscherpt.