Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 april 2004

Nederland scoort slecht in strijd tegen illegale houtkap

Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken komen als beste uit de bus, slechtste zijn Italië en Portugal. Het onderzoek toont aan dat de inspanningen van de Europese Unie om de import van illegaal hout te verbieden door de meeste landen gesteund wordt. De EU wil de illegale houtkap in nieuwe en kandidaat EU-lidstaten aanpakken en wil een vrijwillige certificering opzetten om illegaal hout uit de EU te weren. Ook Nederland schiet tot nu toe tekort in het uitvoeren van de afspraken op nationaal niveau. De helft van het door de EU geïmporteerde hout komt uit Rusland en Oost-Europa. Uit eerder onderzoek van het WNF bleek dat 35 procent van het Russische hout illegaal is. "Wereldwijd gaan er miljarden euro's om in de handel in illegaal hout. Nederland is een grote afnemer van hout en daarom is het zo belangrijk dat ook Nederland, in navolging van het Verenigd Koninkrijk, zelf de verantwoordelijkheid neemt om deze illegale houthandel te stoppen", aldus Arnold van Kreveld, Programmahoofd Bossen van het WNF tegen P+ People Planet Profit. Het WNF wil dat Nederland, net als Denemarken, zorgt dat al het hout dat gebruikt wordt in overheidsprojecten op een duurzame en legale wijze is geproduceerd. Volgens het WNF is het FSC-keurmerk op dit moment het enige keurmerk dat dit kan garanderen. In Denemarken wordt het FSC-keurmerk als zodanig erkend. Verder zou Nederland, net als het Verenigd Koninkrijk, duidelijke afspraken kunnen maken en goed kunnen samenwerken met de houtproducerende landen als het gaat om beleid, controles, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen opsporingsinstanties.