Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 april 2004

Silicon Valley wil doelstelling Kyoto drie keer overtreffen

De drijvende krachten achter dit initiatief zijn vooral overkoepelende organisaties. Tot de 'Founders' behoren het California Environmental Protection Agency (Cal/EPA), de organisatie van ondernemingen Silicon Valley Manufacturing Group (SVMG) and the Silicon Valley Environmental Partnership (SVEP). In de Amerikaanse pers zijn ook namen van bedrijven bekend gemaakt, die zich sterk maken voor het behalen van de doelstelling. Wereldwijd bekende namen als Hewlett-Packard, Oracle en Lockheed horen hierbij, maar ook ALZA, Calpine, Life Scan, het NASA Ames Research Center, de Santa Clara Valley Water District, en het stadsbestuur van San Jose. Helaas ontbreekt alleen de naam van Apple -nog- in dit rijtje, toch een computerfirma die in heel wat ethische beleggingsfondsen is opgenomen. Met elkaar heeft het partnership zich gecommitteerd aan de doelstelling om de CO2-emissie in Santa Clara County in 2010 terug te brengen tot 20 procent onder het niveau van 1990. Als dit lukt, zouden de doelstellingen die in het Japanse Kyoto zijn geformuleerd drie keer overtroffen worden. Ter vergelijking: de maatregel zou evenveel effect hebben als het verwijderen van 1,1 miljoen auto's uit de regio van Silicon Valley de bakermat van de computerindustrie. Het managementsysteem moet als vliegwiel functioneren en alle betrokken bedrijven, burgers en overheden stimuleren een bijdrage te leveren. Naast individuele en collectieve doelstellingen zal het systeem dan ook voortdurend praktijkstudies naar buiten brengen en ook een jaarverslag, waarin de vorderingen worden gemeld. Al met al is de ambitie gigantisch, en dat voor een regio waar geen zware industrie met enorme uitstoot te vinden is, maar vooral hoofdkantoren en kantoren met zakelijke dienstverlening.