Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 april 2004

Succesvolle langeduurproef voor olie uit biomassa

De techniek heet in technisch vakjargon HTU, wat staat voor HydroThermal Upgrading. Bij het HTU-proces worden organisch materiaal (de zogenoemde biomassa) en water onder hoge temperatuur (ca. 330 C) en druk (150 bar) in 15 minuten omgezet in een 'groene' ruwe olie. Deze biocrude is direct toepasbaar als grondstof voor hoogwaardige brandstof. De biomassa kan bestaan uit organische reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, organisch afval van afvalverwerkingsbedrijven en bijvoorbeeld bermgras. Het HTU-proces zal, in tegenstelling tot andere routes om duurzame brandstof te produceren, naar verwachting qua kosten kunnen concurreren met fossiele brandstoffen. Bij de proef is gebruik gemaakt van uienpulp. De proefinstallatie heeft een capaciteit van 100 kg voedingsmateriaal per uur. De geplande capaciteit van de demonstratieplant is 6 ton per uur. Het onderzoek bij TNO wordt gefinancierd door de uitvoerende partijen: AEB, Biofuel en TNO met financiële steun van NOVEM en de Stichting Shell Research. De proefinstallatie heeft in deze proefperiode boven verwachting gefunctioneerd. De installatie bij TNO is in de proefperiode bemand door operators van het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) uit Amsterdam. De onderzoeksgegevens en de opgedane praktijkervaring worden verwerkt in de plannen voor het bouwen van een demonstratieplant bij AEB.