Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 april 2004

Bevolking blijft kernenergie afwijzen

De studie, uitgevoerd door milieuonderzoeksbureau CE te Delft, maakt deel uit van Rathenau's vaste werkzaamheden voor de Tweede Kamer en biedt een overzicht van de visies van uiteenlopende partijen op ontwikkelingen in de internationale energiemarkt, het milieubeleid en de nucleaire technologie. Zoals gebruikelijk neemt het Instituut rondom deze discussie geen standpunt in. Kernenergie staat in Nederland niet hoog op de agenda, stellen drs. Olivier Bello cum suis. Internationaal wordt het echter als serieuze optie gezien. Vooral recente onderwerpen als liberalisering en klimaatverandering kunnen voedsel geven aan nieuwe discussie. Zo ligt het initiatief voor energielevering nu bij particuliere investeerders. Hoewel men op deelgebieden (als voorzieningszekerheid en afval) grensoverschrijdend werkt, blijft nationaal beleid van doorslaggevende betekenis. Bovendien zijn de kosten voor kernenergie twee tot vier keer zo hoog. CO2 vermindering is een ander onderwerp dat vooral na grote klimaatconferenties opgeld doet. Diverse onderzoeken stellen dat kernenergie, vergeleken met andere fossiele bronnen, slechts 1 à 5 procent aan broeikasgassen uitstoot. Het Instituut is voorzichtiger: kernenergie kan weliswaar een bijdrage aan CO2 vermindering leveren maar ook bij sterke uitbreiding van de capaciteit moeten andere opties worden opengehouden. Qua beeldvorming maakt dat echter weinig uit: de betrokken partijen hebben nieuwe tegenargumenten (waaronder ook terrorisme) aangegrepen om zich dieper in hun eigen standpunten in te graven