Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 april 2004

Verplichting waarschuwingslabel voor gentech-voedsel van kracht

Europa doet het gentech-voedsel niet voor de volle 100 procent in de ban. Het verplichte label geldt alleen voor voedsel én dierenbenodigheden waar meer dan 0,9 procent aan genetisch gemanipuleerde bestanddelen in zitten. Voor dit weekend gold de regel dat alle voedsel met meer dan 1 procent gelabeld moest worden, tenzij de voeding dusdanig was samengesteld dat de gentech-bestanddelen niet meer te achterhalen zouden zijn. Ook voedsel voor huisdieren en vee was tot nu toe uitgesloten. Nieuw is ook dat wettelijk is vastgelegd dat de keten van productie achterhaalbaar moet zijn, zodat kan worden vastgesteld dat mais, soja of andere voedingsdelen gemodificeerd zijn. Op het label van een biscuitje moet dan ook komen te staan: 'bevat sojameel van genetisch gemanipuleerde soja'. De Europese Commissie weet zich geruggesteund door een forse meerderheid van de Europeanen: uit onderzoek blijkt 70,9 procent van de bevolking huiverig te zijn voor gentech-voedsel. Dit percentage zal ook na toetreding van nieuwe lidstaten niet erg wijzigen, is de verwachting. Anders-globalisten doen inmiddels al wekenlang oproepen om protesten in te dienen bij de Wereld Handels Organisatie (WTO). Via deze organisatie zullen de Verenigde Staten proberen de Europese 'ban' op te heffen. Activist Geert Ritsema die namens de Friends of the Earth campagne voert tegen gemanipuleerd voedsel is voorlopig tevreden met de 0,9 procent "omdat consumenten nu de mogelijkheid hebben gemanipuleerd voedsel te ontlopen. Dit is een voorbeeld voor de rest van de wereld. Toch blijven wij streven naar een nog lager percentage."