Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 april 2004

Duurzaamheidsminister Brinkhorst neemt rol van Van Geel over

Bedrijfsleven en overheid hebben zich volgens Brinkhorst gecommitteerd aan de volgende ontwikkelingen, waarvan de eerste door P+ People Planet Profit in het vorige nummer als grote kans voor Nederland werd uitgewerkt: * Efficiënt en groen gas: Op zoek naar de meest efficiënte toepassingen van aardgas ter voorbereiding op een toekomstige waterstofeconomie, en naar nieuwe, groene bronnen van gas. * Ketenefficiency: Koploper worden in efficiënt energiegebruik door energie-, milieu- en materiaalbesparing te realiseren over de gehele keten, van grondstof tot eindgebruik. * Groene grondstoffen: Op zoek naar manieren om plantaardig materiaal (biomassa) te gebruiken om fossiele energie en grondstoffen te vervangen. * Alternatieve motorbrandstoffen: Op zoek naar alternatieve brandstoffen voor personen- en vrachtvervoer, als vervanging van olieproducten. * Duurzame elektriciteit: Ontwikkeling van nieuwe, schone en betrouwbare bronnen voor elektriciteit, zoals biomassa, windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen. Minister Brinkhorst toont zich in zijn brief aan de Kamer enthousiast over de gekozen aanpak, waarbij tegelijkertijd aan verschillende doelstellingen wordt gewerkt. "Het denken in meerdere transitiepaden tegelijk spreekt mij zeer aan. De voorbereiding op een onzekere toekomst vraagt een open benadering waarin wel de transitiepaden worden benoemd, maar niet te snel keuzes worden gemaakt. Dit zijn belangrijke lessen van de aanpak tot nu toe en het is belangrijk dat we die aanpak volhouden." Anders dan Van Geel, die -een goede- provinciebestuurder was, is Brinkhorst een Europeaan pur sang, met vele jaren ambtelijke ervaring in Brussel. Hij verwacht met de Nederlandse aanpak ook de Europese innovatieagenda van nieuwe impulsen te kunnen voorzien. De minister wil het komende Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie benutten om daarvoor aandacht te vragen.