Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 mei 2004

Zeeuwen geven Nederlandse chemie lesje duurzaamheid

Dat het in de chemische sector beter moet vanuit de triple-P filosofie staat buiten kijf. En het kan, zo blijkt in de meest waterrijke provincie van ons land. Het initiatief van Zeeland is niet vreemd, de provincie heeft naar verhouding veel chemische industrie, met reuzen als DOW en Broomchemie. Voorbeelden van andere grote chemieconcentraties in Nederland zijn de chemieparken in Delfzijl en in het Botlekgebied. En natuurlijk schuift Zeeland een paradepaardje naar voren: fosforproducent Thermphos, dat sinds 1996 de koolmonoxide niet loost, maar levert aan de kolencentrale van elektriciteitsproducent EPZ. Vanaf 7 juni laat de Masterclass Duurzaam Ondernemen de deelnemende bedrijven van elkaar leren in vier bijeenkomsten. Atofina, Broomchemie, DOW, EPZ en Thermphos doen gezamenlijk een uitgebreide duurzaamheidscan. De overige negen chemiebedrijven uit de masterclass gaan individueel te werk en houden het bij een eenvoudiger scan. De VNCI ziet de masterclass als een pilot om de onlangs ontwikkelde branche-specifieke duurzaamheidscan verder aan te scherpen. Sleutelbegrippen zijn economische ontwikkeling, milieubescherming en maatschappelijke vooruitgang. Duurzaam ondernemen ligt in het verlengde van de ketenbenadering responsible care en product stewardship, meldt de VNCI. De brancheorganisatie hanteert deze insteek al meerdere jaren, waarbij aandacht uitgaat naar veiligheid, gezondheid en milieu. Duurzaam ondernemen gaat breder. Onder andere door te investeren in de lokale economie, evenals aandacht voor duurzame huisvesting en duurzaam vervoersmanagement. De scan staat zelfs stil bij de rechten van werknemers in de grondstofproducerende landen. Kortom, de gehele bedrijfsvoering wordt doorgelicht. De kosten voor de masterclass komen voor 50 procent uit de EU-schatkist, voor 25 procent van de Nederlandse overheid en voor 25 procent van de provincie Zeeland en het Zeeuwse bedrijfsleven. Een heel mooi cadeautje dus uit het land dat niets zo haat als de reclameslogan: 'Ons bint zuunig.'
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier