Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 mei 2004

Bouwkampioen Wal-Mart betaalt 3 miljoen voor watervervuiling

Wal-Mart is het grootste winkelconcern van de Verenigde Staten en stampt het ene na het andere megacentrum uit de grond. Het zijn er zoveel, en het gaat zo snel, dat maar liefst negen verschillende Amerikaanse staten het concern boetes oplegden, vanwege het weglopende water tijdens de bouwwerkzaamheden. Gisteren accepteerde Wal-Mart Stores Inc. een schikkingsvoorstel ter grootte van 3,1 miljoen dollar. Wall-Mart kreeg in 2001 al eerder een boete van 1 miljoen dollar opgelegd. In de Verenigde Staten is de nationale Clean Water Act van kracht, waar ook het zogenaamde 'storm water' onder valt. Volgens deze wet moet een bedrijf over een bouwvergunning beschikken, voordat de constructie begint. In de aanvraag moet een plan besloten leggen waarin het probleem van het bouwwater wordt opgelost. De wetgever ziet bouwwater als een van de belangrijkste vervuilingsbronnen van het land. Het bevat niet alleen hoge concentraties modder, sediment van onder meer cement, maar ook zware metalen, gifstoffen en andere vervuilingen. De Amerikanen zijn bang dat het 'storm water' uiteindelijk doorsijpelt in rivieren, delta's en de oceanen. Wal-Markt heeft openlijk beterschap belooft, en wil nu zelfs 'trendsetter in environmental compliance' worden. De bedoeling van de negen Amerikaanse staten was echter een andere. Door de grootste bouwer van winkelcentra als voorbeeld te stellen, hopen zij alle kleinere bouwers duidelijk te maken hoe de er met afvalwater moet worden omgegaan. Aanklager Thomas Sansonetti zei hierover: "Als het grootste winkelconcern dit voor elkaar krijgt met honderd onderaannemers, waarom zouden kleinere bedrijven die opereren in een kleinere regio dit niet kunnen, terwijl zij maar een of twee onderaannemers inhuren." Opmerkelijk is dat Sansonetti, die verantwoordelijk is voor schoon water in de States, er bij juridisch geschoolde milieu-activisten juist weer niet goed op staat.