Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 mei 2004

Unilever plant bomen in gekapt Afrikaans regenwoud

Het project is van start gegaan in Ghana, waar de eerste margarine met Allanblackia-olie in de tweede helft van dit jaar op de markt zal komen. Ghana is het eerste land waar het gehele productieproces nu goed is georganiseerd, van het verzamelen van de noten en het persen van de zaden tot het produceren van de margarine. Inmiddels zijn ook in Tanzania en Nigeria de nodige voorbereidingen voor de productie getroffen, waar geprofiteerd kan worden van de in Ghana opgedane ervaringen. De Allanblackia-boom, die veel voorkomt in West-Afrika, groeit vooral op gecultiveerde landbouwgrond, maar is ook te vinden in de tropische regenwouden. De oliën uit de zaden van deze boom worden gebruikt door de lokale bevolking bij het bereiden van voedsel. Nooit eerder echter werd de olie commercieel en op grote schaal verhandeld of geëxporteerd. De partners in het project zorgen ervoor dat een zo groot mogelijk deel van de opbrengst aan de ontwikkeling van de lokale bevolking ten goede komt. Uniek aan dit project is de samenwerking met de plaatselijke bevolking, kleinschalige ondernemingen, ontwikkelingspartners zonder winstoogmerk en met lokale overheden. Unilever nam niet alleen het initiatief tot dit project, maar garandeert ook een afzetmarkt voor de producten. Maar liefst 3 NGO´s, The World Conservation Union (IUCN), SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie en The World Agroforestry Centre (ICRAF) brengen elk hun specialiteit in. SNV adviseert haar lokale partner-NGO's en verleent diensten op het gebied van markt- en inkomensontwikkeling en de nieuwe werkgelegenheid. IUCN draagt zorg voor een duurzaam en verantwoord gebruik van de Allanblackia's en van de tropische regenwouden. Eind vorig jaar zijn Unilever en IUCN gestart met het opstellen van gezamenlijke richtlijnen voor het duurzaam oogsten van de zaden van de Allanblackia. ICRAF coördineert alle onderzoeksactiviteiten gericht op het opzetten van een teeltmethode voor de Allanblackia's, de selectie van de bomen, de groeicondities en de aanplant van jonge bomen. Daarnaast zal zij de boeren adviseren.