Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 mei 2004

Duurzame voorbeeldboeren krijgen hoop geld

Deze zogenaamde tender wordt uitgegeven door het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Voedselveiligheid (LNV). De subsidieregeling start volgende week, 1 juni en loopt tot 28 juli. De regeling is ontworpen om aanpassingen en vernieuwingen op land- en bosbouwbedrijven te stimuleren die uit oogpunt van milieu- of natuurbeleid, maar ook met het oog op verbetering van de concurrentiekracht noodzakelijk zijn. Het moet gaan om een vernieuwing die het experimentele stadium voorbij is en derhalve rijp voor navolging door andere ondernemingen. Na deze op boeren gerichte tender, gaat het ministerie door met de het stimuleren van meer industriële voedsel- en bloemenproductie. Vanaf 1 december 2004 tot en met 1 februari 2005 gaat de 'Tender energiebesparing in de bloembollenteelt, paddestoelenteelt en de glastuinbouw' open. Voor deze tender komen projecten in aanmerking die gericht zijn op demonstratie en kennisoverdracht van energiebesparingmogelijkheden, waaronder het gebruik van duurzame energie. Dit budget is verdeeld over de bloembollenteelt (42.000,- euro), paddestoelenteelt (61.500,- euro) en de glastuinbouw, waar maar liefst voor 849.000,- euro voor demonstratieprojecten wordt geboden. Belangstellenden kunnen zich nu al melden op een speciale website van het ministerie.