Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 juni 2004

CO2-loze kernenergie blijkt mythe

Ir. Jan Willem Storm van Leeuwen heeft als onderzoeker drie decennia ervaring in technologie beoordeling. Speciaal voor deze Newsletter van P+ vervaardigde hij een technisch diagram (PDF). Het draait allemaal om uranium, de splijtstof zonder welke geen kernenergie mogelijk is. De onderzoeker: "De cruciale vraag luidt: hoe is het met de kwaliteit en kwantiteit van uraniumerts ter wereld gesteld? In Canadees gesteente - pakweg 10 procent van de wereldvoorraad - komt 10 procent uraan voor. Dat valt er gemakkelijk uit te halen. Ook met 1 procent lukt dat wel. Vanaf 0,1 procent beginnen echter de problemen. En juist die fase van uraniumwinning wordt door kernfysici vaak gebagatelliseerd. Naarmate de concentratie afneemt, wordt het steeds moeilijker om uraan uit de ertslaag te halen. Dat gaat een hele tijd lineair. Na 0,1 procent daalt het extractierendement echter exponentieel. Bij 0,02 procent is het rendement niet 90 procent maar 40 procent. Bij het overgaan van de ene naar de andere fase - extractie - blijft altijd iets achter, iets wat volgt uit het verschijnsel van chemisch evenwicht." Dat fenomeen heeft vérreikende gevolgen. Het delven van het erts, vaak met grote dieselmotoren en -aggregaten, gaat immers met dezelfde energie-intensiteit als voorheen gepaard terwijl de rendementen wél naar beneden duikelen. Is dat erg? Ja, want als het gehalte in het erts onder 0,02 procent daalt, nadert de netto energie die er via kernsplijting wordt uitgehaald de nulwaarde. Circa 30 procent van de ertsreserves ter wereld heeft die gehaltes. Storm van Leeuwen: "Die ertslagen leveren dus bijna geen bijdrage aan de netto elektriciteitsvoorziening. Maar wél CO2-uitstoot."