Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 juni 2004

Milieutechneuten schieten volgens KPMG tekort

Tweederde van de overnamepartijen heropenden de gesprekken over de overnameprijs, wanneer de milieurisico's hoger bleken te zijn dan aanvankelijk was gedacht. Meer dan de helft van de bedrijven die een aanvullend milieuonderzoek lieten doen, eisten aanvullende garanties en uitsluiting van aansprakelijkheden in de koopcontracten. Dit blijkt uit Europees onderzoek van KPMG. Zelfs met een technisch milieuonderzoek is het financieel risico nog niet volledig afgedekt. Prof. Dr. George Molenkamp, voorzitter van KPMG Global Sustainability Services, tegen P+ People Planet Profit: "In 30 procent van de gesloten transacties komen achteraf toch nog belangrijke milieuproblemen boven water. Dit leidt bij ruim 40 procent tot hogere operationele kosten. Bij ruim 20 procent van de bedrijven zelfs tot aansprakelijkheidskwesties. Probleem is dat er bij argwaan over vervuiling een apart milieuonderzoek wordt gevoerd. Het is niet geïntegreerd in het normale, zakelijke transactieonderzoek, dat bijvoorbeeld de boekhouding doorloopt, en markt- en financieringsrisico's inventariseert." Volgens KPMG blijven de huidige milieuonderzoeken teveel hangen op aspecten als bodemverontreiniging en het niet-naleven van de regelgeving. Technische onderzoekers die niet weten wat er onder een duurzame bedrijfsvoering wordt verstaan, kunnen hun opdrachtgevers hierdoor met lelijke schadeposten opzadelen.