Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 juni 2005

Door GPS honderden reuzenpanda's ontdekt

De nieuwe cijfers zien er goed uit, maar zijn ook voor een deel het resultaat van betere onderzoeksmethoden. Bij het vorige onderzoek naar de pandabeer uit 1988, werd het aantal panda's in het wild geschat op basis van steekproeven. Dit keer is door intensief veldwerk en het gebruik van GPS een groter gebied onderzocht. Er zijn reuzenpanda's aangetroffen in gebieden waarvan werd vermoed dat daar geen panda's zouden leven. Naast het tellen van de panda´s zijn gegevens verzameld over leefgebied en over de sociale en economische omstandigheden van de mensen in de regio. De bossen waar de panda's wonen maken deel uit van een gebied dat de bron vormt voor grote rivieren als de Yangtze. Behoud van deze bossen helpt niet alleen de bosbewoners, maar ook de drinkwatervoorziening voor mensen ver buiten het gebied. "Hoewel de resultaten van het onderzoek hoopgevend zijn, blijft de reuzenpanda met uitsterven bedreigd. De bijna 1600 dieren leven niet allemaal in een aaneengesloten gebied, maar in losse stukken bos, versnipperd door houtkap en de bouw van wegen, mijnen en dammen", aldus Miriam van Gool van het Wereld Natuur Fonds. Het huidige onderzoek is volgens het WNF niet alleen belangrijk voor de panda's of natuurbeschermingsorganisaties, maar ook voor de 1,3 miljard inwoners van China. De reuzenpanda is een symbool voor de toekomst van China en toont de noodzaak voor een balans tussen economische ontwikkeling en natuurbescherming. Miriam van Gool: "Het huidige verbod op houtkap geeft ons de tijd om te zoeken naar lange termijn oplossingen. Wij hopen dat ook de economische waarde die het leefgebied van de panda heeft, zoals voor duurzaam toerisme en integraal waterbeheer, onderkend wordt. Dat kan de lange termijn motor vormen achter behoud van het leefgebied - en deze uitzonderlijke diersoort."