Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 juni 2004

Groenste burgemeester van Europa woont in Londen

Een nieuw researchcentrum moet het resultaat meten van dit wederom omstreden pakket. Wat is de bijdrage van de Britse hoofdstad aan het terugdringen van het broeikaseffect? Net als tijdens zijn eerste zittingsperiode staat de transportwereld weer op de achterste benen. Maar ook consumenten maken zich zorgen. Livingstone wil nu ook een einde maken aan de populaire Routemaster-bussen, waar je voor het afleggen van kleine stukjes stad even op kunt springen. Autorijders die 'Greater Londen' binnenrijden, betalen sinds 2003 'The London Congestion Charge'. Dit is een soort van tolgeld ter hoogte van 7,50 euro per dag. Alleen Singapore kent een soortgelijke boete op het niet gebruik maken van openbaar vervoer. Het statement van Livingstone over zijn eisen ten aanzien van gebouwen, direct na zijn herverkiezing op 10 juni: "Ik zal al mijn macht gebruiken om ervoor te zorgen dat nieuwe (kantoor) gebouwen schone, groene energie gebruiken, zoals zonnepanelen." Al met al voegt de sociaal-democraat (Labour) Livingstone een compleet nieuw hoofdstuk toe aan zijn toch al spannende biografie. Livingstone (1945) haalde nog niet zo lang gelezen het wereldnieuws met zijn typering van de Amerikaanse president George Bush: "The greatest threat to life on this planet." Zulke uitspraken, die hij al een leven lang doet, bestempelden hem zelfs binnen zijn eigen partij als een representant van de 'loony left'. Hij is bijvoorbeeld voorstander van deelname aan de euro, streed voor vrouwenrechten en die van minderheden, waaronder migranten en homoseksuelen. Tegenstrijdig genoeg was het Livingstone die bepleitte om de technieken uit de advertentiewereld toe te passen op politieke verkiezingen. Dat stelde hij al ten tijde van Margaret Thatcher. Pas met de komst van New Labour onder Tony Blair werd zijn visie gevolgd.