Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 juni 2004

Etnische ondernemers oplossing Nederlandse opvolgingsproblemen

Het centrum is het geesteskind van Verdonk en haar VVD collega Mark Rutte, de kersverse staatssecretaris van Onderwijs. Verdonk wil vooral etnisch ondernemerschap gaan stimuleren, zo vertelde ze P+ People Planet Profit. "Er zijn duizenden familiebedrijven met een opvolgingsprobleem. Wat zou er mooier zijn dan dat ondernemers uit minderheden deze plaatsen zouden innemen? Daaraan zal het centrum veel aandacht gaan besteden." Bijzonder is dat Verdonk een nieuwe oplossing aandraagt voor het probleem dat ook in het laatste nummer van P+ werd gesignaleerd. Niet minder dan 50.000 Nederlandse ondernemingen krijgen de komende jaren met opvolgingsproblemen te maken. Oprichters die geen kinderen hebben die de zaak willen overnemen, of daarvoor niet geschikt zijn. Collega-ondernemers die het bedrijf niet willen of kunnen kopen, en de continuïteit op deze wijze waarborgen. Een enkele simpele oplossing is er niet, en ook de suggestie van Verdonk zal niet voldoende zijn. Volgens P+ is het daarom erg verstandig ook na te denken over het verdelen van het eigendom van het bedrijf over management en werknemers. Met arbeiderszelfbestuur hebben dergelijke regelingen absoluut niets te maken. De normale hiërarchische verhoudingen binnen het bedrijf blijven bestaan. Financiële participatie stelt werknemers in staat deel te nemen in het kapitaal van de onderneming en op die manier op het hoogste niveau van de onderneming eenmaal per jaar hun stem te laten horen. Een groot misverstand is dat alleen beursgenoteerde ondernemingen aandelenplannen voor het personeel kunnen hebben. Juist niet-beursgenoteerde bedrijven zijn uitermate geschikt voor de invoering van een aandelenplan voor het personeel. Voor dit soort bedrijven geldt dat het de medewerkers in de gelegenheid stelt om mee te profiteren van de waardeontwikkeling van de onderneming waaraan zij grotendeels zelf debet zijn. Amerikaans onderzoek toont aan dat bedrijven met een financiële participatieregeling beter presteren, meer winst maken en hogere omzetten draaien. Het belangrijkste kenniscentrum in Nederland op dit gebied is de Stichting Nederlands Participatie Instituut.