Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 juni 2004

Randstad stuurt vrijwilligers naar ontwikkelingslanden

Het nieuwe Partnership klopt aan alle kanten. VSO en Randstad hebben een zelfde kernactiviteit: het leveren van mensen aan bedrijven en organisaties. De VSO is een relatief onbekende, maar wel internationaal opererende organisatie, met een hoofdkantoor in Londen. Anders dan de zwaar op overheidsgeld steunende SNV, die vrijwilligers een 'westers' salaris aanbiedt, komen de VSO-kandidaten op de loonlijst van de inlenende organisatie te staan en krijgen dus een lokale vergoeding. "Het bijzondere effect is dat de VSO-vrijwilligers in hetzelfde schuitje zitten als hun collega's in Afrika en Azië, en voor problemen oplossingen moeten zoeken die passen binnen de cultuur en het beschikbare plaatselijke budget; hierdoor is de kans groter dat de aan lokale randvoorwaarden aangepaste westerse kennis ook na vertrek blijft hangen", aldus VSO-directeur Mark Goldring. De VSO zorgt er wel voor dat kosten van de vrijwilligers die 'thuis' doorlopen, zoals pensioenopbouw en sociale verzekeringen, gedekt worden. Van het geld dat Randstad ter beschikking stelt, gaat hier ongeveer de helft aan op. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Randstad, Ben Noteboom, ging ter voorbereiding op het Partnership 'wel meer dan een uur' te rade bij zijn collega Peter Bakker van TPG. Bakker is een belangrijke pionier die besloot de kerncompetities van zijn onderneming ter beschikking te stellen aan het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Ben Noteboom zei tegen P+ People Planet Profit: "De steun van Randstad aan VSO laat zien dat we niet alleen Human Resources-specialist zijn, maar onze kerncompetenties kunnen gebruiken om een tastbaar verschil te maken voor de armen in de wereld. Binnenkort kan er in elke vestiging van Randstad materiaal gevonden worden waarin belangstellenden meer kunnen lezen. Binnen de organisatie stellen wij ambassadeurs aan, die belangstellenden begeleiden. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in alle andere landen waar Randstad vestigingen heeft, zoals in België, Duitsland, de Verenigde Staten en hier in Spanje. Ook helpen we VSO bij het verder stroomlijnen van hun organisatie." Randstad en VSO kozen ervoor om hun Partnership symbolisch te ondertekenen op het Forum 2004, een maandenlang lopende tentoonstelling over duurzame ontwikkelingen en de bedreigingen voor de planeet. Randstad voorzag deze expositie, die qua uitstraling nog het meeste weg heeft van een Wereldtentoonstelling, van tijdelijke krachten.