Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 juni 2004

Almere gaat waterstof in gasnet mengen

Wat de Gasunie voor het gasnet van heel Europa doet, gaat Almere nu in eigen gemeente testen. Hoeveel waterstof kan er door het lokale gasnet heen? Naast Energy Valley in Groningen heeft Almere een goede uitgangspositie voor duurzame energieproductie. De stad breidt zich in hoog tempo uit, beschikt over een college van Burgemeester & Wethouders dat duurzaamheid een warm hart toedraagt en heeft genoeg ruimte voor experimenten. Zo was Almere de eerste stad die het nieuwe 'Besluit Aanleg Energie Infrastructuur' (kortweg BAEI) uitvoerde. Dat maakte het mogelijk recent een uniek energiecontract met NUON af te sluiten waarmee CO2 emissies voor het nieuwe stadsdeel Almere Poort binnen tien jaar met maar liefst 90 procent zullen afnemen. Voor dat doel wordt onder meer een biomassacentrale van 27MW aan warmte en 6MW aan stroomcapaciteit bij het stadsdeel gebouwd. "Het ligt voor de hand om de mogelijke productie hier te situeren", aldus Kastje. "Jaarlijks worden hier zo'n tweeduizend woningen neergezet, interessant genoeg voor verdere opschaling. Almere heeft de ambitie om uit te groeien tot duurzame proeftuin van Nederland." Veel is nog onzeker. Komen er wel brandstofcellen voor duurzame omzetting van energie? Zal waterstof in het openbaar vervoer worden gebruikt? Een ding staat echter wel vast: de energie voor mogelijke waterstofwinning wordt gehaald uit duurzame bronnen. Kastje denkt daarbij aan energie uit wind (klein- of grootschalig) of uit de al eerder genoemde biomassacentrale. Dit najaar zal het onderzoek tot een plan van aanpak leiden. De begeleiding is in handen van Ecofys.