Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 juni 2004

Europese steun stoppen chloortrein Akzo Nobel

De Nederlandse overheid en Akzo Nobel kwamen anderhalf jaar geleden een plan overeen om de chloortransporten te beëindigen. De Europese Commissie heeft onderzocht of de financiële bijdrage van de overheid aan Akzo Nobel kan worden uitgelegd als staatssteun. Dat onderzoek is nu afgerond met een voor Nederland gunstige uitkomst. VROM-staatssecretaris Pieter Van Geel: "We zijn blij met het standpunt van de Europese Commissie. Het plan om de chloortransporten te beëindigen, kan nu daadwerkelijk worden uitgevoerd." Akzo Nobel investeert zelf, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, zo'n 160 miljoen euro in de chlooractiviteiten in Delfzijl. De onderneming krijgt een bijdrage van 65 miljoen euro van de Nederlandse overheid voor het totale project. Akzo Nobel-voorzitter, en oud-minister van Economische Zaken, Hans Wijers: "Dit is een belangrijke stap vooruit. Met deze rendabele investering verzekeren we voor de lange termijn onze positie in de belangrijke West-Europese chloormarkt. Tegelijkertijd geven we concreet invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid." René Scheffers, general manager Akzo Nobel Base Chemicals: "We werken al bijna twee jaar aan dit project. De betrokken medewerkers hebben lange tijd in onzekerheid verkeerd over het realiseren van het plan. Het is goed dat we nu met de start van de bouw in Delfzijl kunnen beginnen en medewerkers weten waar ze aan toe zijn. " Het standpunt van de Europese Commissie is later gekomen dan Nederland had verwacht, waardoor de bouw van de nieuwe fabrieken in Delfzijl zes maanden later van start gaat. De uitbreiding van de chloorfabriek in Rotterdam zal tijdig gereed zijn zodat de chloortransporten naar deze locatie (driekwart van alle chloortransporten) per 1 januari 2006 worden gestaakt. Het convenant voorziet in incidentele transporten na 1 januari 2006. Bij de relocatie van de fabrieken van Hengelo naar Delfzijl zijn 400 medewerkers betrokken. Voor hen geldt een sociaal plan. In Hengelo gaan 270 banen verloren, in Delfzijl ontstaan 120 nieuwe functies.