Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 juni 2004

Kenniscentrum bundelt hele MVO-spectrum

De ronde tafel bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is nog niet de officiële start van het Kenniscentrum MVO. Directeur Johan Wempe (ex-KPMG) maakte gisteren wel zijn intenties helder. Hij wil de dialoog tussen ondernemingen en stakeholders organiseren, maar wijst er tegelijkertijd op dat er spelregels nodig zijn, om zonder frustraties door te kunnen schakelen naar vormen van praktische samenwerking. Een van de ronde tafelgesprekken, onder voorzitterschap van mevrouw Van Gennip zelf, ging dan ook dieper in op de stakeholderdialoog. Op speelse wijze werd duidelijk dat een tafelmeerderheid vond dat maatschappelijke groeperingen nog teveel blijven vastzitten in hun rol als 'waakhond'. Bedrijven blijven hierdoor beducht voor het communiceren van gevoelige informatie, die vaak essentieel inzicht geeft in dilemma's. Het Wereld Natuurfonds, dat wel veel samenwerkingen aangaat, gaf ter nuancering aan de globalisering het tot stand komen van Partnerships met een internationale onderneming soms bemoeilijkt: "Waar het hier in Nederland netjes geregeld is, kan het Wereld Natuurfonds in Rusland enorme problemen met hetzelfde bedrijf hebben." Hoogleraar Rob Tulder van de Erasmus Universiteit verdedigde daarop de volgende stelling: "Een effectieve dialoog is een onderhandelingsproces, waarbij partijen elkaar niet hoeven te vertrouwen, maar wel moeten investeren in kennis en verwachtingen." Hij kreeg er geen unanieme steun voor. Dat succes kende wel Jan Oosterwijk van de Body Shop, die iedereen tegen zich kreeg toen hij zichzelf de rol aanmat van advocaat van de duivel: "De wereld is aan ons en wij mogen er uiteindelijk een globaal Lunapark van maken." In de periode 1 oktober-31 november wil directeur Wempe het Kenniscentrum officieel lanceren, samen met '100 Initiatief Partners'. Bij deze gelegenheid wordt ook de definitieve naam van het centrum bekend gemaakt.