Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
30 juni 2004

Minister Van Ardenne wil bindende OESO-Richtlijnen

Mevrouw Van Ardenne kwam tot haar uitspraak toen de dialoog met het internationele bedrijfsleven ter sprake kwam, waar 'MVO absoluut onderdeel van moet uitmaken'. Van Ardenne zei tegen P+ (PDF): "Je kunt er niet scherp genoeg op zijn. Als wij bedrijven helpen met hun investeringen, dan telt voor ons de zware toets van sociale arbeidsvoorwaarden, milieuvoorwaarden en corruptie. Deze elementen spelen bij de aanvraag van subsidies, ook voor buitenlandse bedrijven. Helaas zijn de OESO-Richtlijnen niet bindend, maar we hameren er wel steeds op. Ook de bedrijven die meegaan op handelsmissies spreken we aan op MVO." De OESO-klachtenlijn is ondergebracht op het ministerie van Economische Zaken. Feitelijk stond de telefoon van het meldpunt op het bureau van topambtenaar Rien Sikkel (pas weg), onder wiens voorzitterschap de nieuwe Richtlijnen tot stand kwamen. De klachtenlijn is echter een van de minst gebruikte telefoontoestellen ter wereld, en de website oesorichtlijnen.nl is zelfs onbereikbaar. Wie de Richtlijnen wil lezen, moet een buitengewoon zwaar PDF-bestand downloaden, waar menig computer op vastloopt. Toch baseren nogal wat Non-Gouvernementele (NGO's) organisaties hun 'MVO-Referentiekader' -deels- op aanbevelingen uit deze OESO-Guidelines. Enkele voorbeelden: Geen dreiging van bedrijfsverplaatsing wanneer werknemers van een bedrijf zich organiseren; zoveel mogelijk lokaal personeel tewerkstellen en opleiden; tijdige informatievoorziening bij reorganisaties. Ook staan er in de Richtlijnen gewenste gedragslijnen die ingaan op mededinging en het betalen van belastingen. De Richtlijnen hebben nu een 'zachte' uitwerking, want de thema's werken zeker door in het MVO-beleid van internationaal opererende bedrijven. Met haar uitspraak heeft mevrouw Van Ardenne aangegeven dat het wat haar betreft wel wat harder mag gaan.