Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 juli 2004

Mager resultaat anderhalf jaar Europees Multi Stakeholder Forum

Veel zaken blijken, na lange discussies in vier thematische werkgroepen, nog erg gevoelig te liggen. Hoewel iedereen het erover eens is wat MVO inhoudt en dat het een positieve bijdrage kan leveren aan de prestaties van een bedrijf, blijkt de lijst met obstakels bijna even lang als de lijst met succesfactoren. Over de noodzaak van wetgeving omtrent het rapporteren van de MVO-activiteiten van een bedrijf, konden de deelnemers het bijvoorbeeld niet eens worden. De aanbeveling op dat gebied komt dan ook niet verder dan dat bedrijven zouden moeten 'onderzoeken wat het beste communicatiekanaal is om de verschillende belangengroepen rond het bedrijf zo goed mogelijk te informeren'. De overige aanbevelingen van het overlegorgaan aan de Europese Commissie blinken evenmin uit in duidelijkheid. Vol goede bedoelingen adviseert het Forum om meer te investeren in, met name interdisciplinair, onderzoek. Bovendien zou MVO onderdeel moeten uitmaken van management curricula op universiteiten en hoge scholen en zouden de vaardigheden en de kennis van mensen die zich met MVO bezighouden, zowel in als buiten het bedrijfsleven, verder ontwikkeld moeten worden. Ook het voortzetten van de dialoog tussen het bedrijfsleven en de verschillende belangengroepen waarmee het te maken heeft, wordt aanbevolen. Wie precies waarvoor verantwoordelijk zou moeten zijn, blijft vooralsnog echter vaag in het rapport van het Europese Multi Stakeholder Forum. Vakbonden en maatschappelijke organisaties zien een belangrijke rol weggelegd voor de Europese Commissie in de verdere ontwikkeling van MVO, het bedrijfsleven is overwegend van mening dat dit vooral aan henzelf zou moeten worden overgelaten. De aanbevelingen van het Forum zullen als input dienen voor het nieuwe MVO-beleidsstuk van de Europese Commissie, dat eind dit jaar moet uitkomen.