Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 september 2004

Particulieren beleggen duurzamer dan pensioenfondsen

Directeur Piet Sprengers van de VBDO verwacht op lange termijn een hoger rendement van duurzame beleggingsporteuilles dan van 'gewoon' gespreide fondsen. Recente onderzoeken uit de Verenigde Staten en van de Erasmus Universiteit wijzen daarop - zie P+ jaargang 2 #4. Particulieren lijken dat al beter in de gaten te hebben dan de besturen van beleggingsinstellingen. Het gewone sparen en beleggen bleef in 2003 met 9 procent ver achter bij de 18 procent stijging in duurzame beleggingsfondsen en spaarvormen. Vooral de ASN Bank en de Triodos bank profiteerden hiervan. Zo'n sterk groeiende voorkeur voor ondernemingen met een duurzaam bedrijfsbeleid toonden pensioenfondsen en verzekeraars het afgelopen jaar zeker niet. Sprengers moet daarbij toegeven dat hij niet alle cijfers van de institutionele beleggers kent. Tegen P+ People Planet Profit: "De pensioenfondsen doen daar heel geheimzinnig over. Iets meer openheid zou zeer gewenst zijn. Ik zie wel een ontwikkeling, als gevolg van de aanbevelingen van Tabaksblat. Pensioenfondsen gaan de kant van engagement op; dat wil zeggen dat ze elkaar gaan opzoeken om tijdens aandeelhoudersvergaderingen gezamenlijk actiever op te treden. Ze zullen dus niet zozeer hun aandelenpakket wijzigen door met selectieve criteria te gaan werken, zoals duurzame particuliere beleggers dat doen. Ze gaan eerder uit van hun huidige pakket en proberen op deze manier bedrijven naar een duurzamer beleid te duwen. Dat mag je althans verwachten." De groei bij particulieren komt vooral voor rekening van het duurzaam sparen dat met 20 procent steeg tot een inleg van 5,3 miljard euro, zo maakte de VBDO gisteren bekend. Duurzaam beleggen groeide met 12 procent tot 1,8 miljard euro. Eind 2003 waren er in Nederland alleen al 27 verschillende duurzame spaar- en beleggingsfondsen verkrijgbaar. Het marktaandeel van duurzaam beleggen is in Nederland gestegen van 1,7 procent in 2002 tot tot 1,8 procent in 2003. Het marktaandeel van duurzaam sparen is gegroeid van 2,6 procent in 2002 tot 2,9 procent in 2003.