Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 september 2004

Colombiaanse bloemenconcurrentie moordend

In Holland is de bloemensector in gesprek met de gelegenheidscoalitie Nederlands Bloemen Beraad, onder meer over de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de Hollandse telers in Afrikaanse landen. Het verhaal van vakbondsvrouw Aide Silva uit Colombia is hier bekend: ze werd in mei nog bezocht. Het persbureau Reuters meldt vandaag het levensverhaal van deze Colombiaanse, die eerst dertien jaar rozen opbond, in de omgeving van de hoofdstad Bogota. Vijf dagen nadat zij en 26 andere werkneemsters besloten op 1 mei 2001 de vakvereniging Utraflores op te richten, ging haar salaris omlaag en werd zij door haar werkgever Benilda overgeplaatst. In een warenhuis mocht zij een half jaar aardappelen gaan schillen. Zes collega-werknemers werden zelfs ontslagen. Door protest dat zij hiertegen bij de rechter indienden, hebben de afgelopen weken drie ervan hun baan weer terug. De schrik zit er bij de andere bloemenmeisjes goed in: Untraflores weet dat zeventig andere sympathiseren met de bond, maar zich niet durven inschrijven. Er is immers alle reden om te arbeidsomstandigheden te verbeteren: bij Benilda is sprake van onbetaald overwerk, blootstelling aan gevaarlijke gifstoffen, geen tot weinig gezondheidszorg en dit alles voor een minimumloon van 150 dollar per maand. De grootste werkgeversorganisatie Asocolflores stelt dat de situatie in andere bedrijven rondom Bogota beter zou zijn: Benilda is niet aangesloten bij deze vereniging. Dat neemt niet weg dat Colombia te boek staat als het meest vakbondsvijandige land ter wereld, met jaarlijks steevast de meeste vakbondsdoden. Dit jaar staat de teller alweer op dertig slachtoffers. De organisatiegraad van de werknemers bedraagt dan ook niet meer dan 3 procent. De Amerikaanse vakbondscentrale AFL-CIO heeft een 'solidariteitskantoor' in de hoofdstad gevestigd en ondersteunt Duitse (!) organisaties die de producenten helpen met het uitrollen van een certificatieprogramma onder de noemer 'Flor Verde', dat gecontroleerd wordt door het Frans-Zwitserse (!) organisatie SGS. Van de 147 Colombiaanse exporteurs hebben echter slechts 33 dit label ingevoerd, waarmee ze garanderen dat ze het watergebruik sterk reduceren evenals het gebruik van kunstmest en pesticiden. Naschrift Nederlands Bloemen Beraad: Met grote interesse las het Nederlands Bloemen Beraad (FNV Bondgenoten, Both ENDS en OLAA) het P + artikel "Colombiaanse concurrentie met Nederland moordend" van 3 september 2004. Het Nederlands Bloemen Beraad richt zich niet alleen op Nederlandse bloemenproducenten in Afrika. Het Nederlands Bloemen Beraad zet zich in voor wereldwijde verbetering van de productie van bloemen en planten, op basis van een gedragscode. De gedragscode omvat een heldere omschrijving voor de internationale snijbloemensector van de arbeidsomstandigheden, van mensenrechten en van milieunormen. We werken samen met lokale vakbonden en NGO's in Europa, Afrika, Latijns Amerika en Azië om de gedragscode te implementeren, kortom in een mondiaal netwerk. Fair Flowers & Plants is de naam van het nieuwe label dat gebaseerd is op deze gedragscode en gericht is op consumenten. We steunen Untraflores in de strijd voor arbeidsrechten in de bloemensector in Colombia. Opkomen voor arbeidsrechten in een land als Colombia is per definitie een riskante bezigheid. Het persoonlijke verhaal van Aide Silva is illustratief voor de moeilijkheden waarmee vele arbeid(st)ers worden geconfronteerd wanneer zij zich organiseren en opkomen voor hun rechten. Flor Verde (letterlijk Groene Bloem) is ontwikkeld vanuit het idee dat negatieve publiciteit over milieu desastreus kan zijn voor de bloemensector. Het Flor Verde programma probeert, via een registratiesysteem en praktische handvatten, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, water en energie te verminderen. Asocolflores zou graag het Flor Verde programma geaccepteerd zien voor Fair Flowers & Plants. Dit is tot op heden nog niet mogelijk, omdat geen enkele NGO of vakbond betrokken is bij het Flor Verde programma. Op verzoek van Colombiaanse vakbonden en NGO's zetten wij ons in voor gelijkwaardige en erkende deelname van onze partners in het Flor Verde programma. Zonder deelname van lokale vakbonden en NGO's kan bijvoorbeeld de vrijheid van vakvereniging niet gecontroleerd worden. Ook de Colombiaanse bloemensector realiseert zich dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betere kansen biedt voor een duurzame (economische, ecologische en sociale) sector. Consumenten gaan steeds bewuster kopen en verwachten dat de producten die zij aanschaffen op een verantwoorde wijze worden geproduceerd. Negatieve publiciteit over de sector heeft een grote invloed op de vraag, export en productie. Bloemenproducenten zijn geïnteresseerd in duurzame certificering. Ons idee is dat dit alleen kan als lokale vakbonden en NGO's betrokken zijn bij deze certificering. Dit betekent dat NGO's en vakbonden als gelijkwaardige partners geaccepteerd dienen te worden door de sector. En niet dat bloemenarbeid(st)ers die zich organiseren, overgeplaatst worden naar een loods om aardappelen te schillen. Namens het Nederlands Bloemen Beraad, Nathalie van Haren - Both ENDS Kees Hoek - OLAA nh@bothends.org