Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 september 2004

Delft kan biodiesel maken uit microscopisch kleine algen

Voluit heet het instituut 'Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation'. Dit vergaande biotechnologische-specialisme weerhoudt de wetenschappelijk staf er niet van te proberen een brug te slaan met middelbare scholen. Uit een competitie kwamen twee leerlingen van het Baarns Lyceum als prijswinnaar uit te bus, door het maken van een schitterend werkstuk over het opzetten van een productiefaciliteit voor biodiesel in Mozambique. In Europa ontwikkelt op dit moment Duitsland de techniek hard, door het maken van brandstof uit koolzaad - uit Australië komt het bericht dat het ook met bananen kan. De Wereldbank heeft in dit moment zelfs een financiering in voorbereiding voor het maken van biodiesel uit de waterhyacint, een woekerende plant die in India complete waterwegen doet dichtslibben. De ervaringen met het autorijden op een mengsel van echte diesel (60 procent) en biodiesel (40 procent) zijn tot nu toe voortreffelijk. De scholieren Sonja Boas en Chang Liu kregen voor hun werkstuk ondersteuning van de Technische Universiteit van Delft. De scriptie, die op internet staat, geeft helder weer hoe zij hun startvraag oplosten: hoe maak ik per dag 10 liter biodiesel van algen? Ze kozen om meerdere reden voor Mozambique. Het ontwikkelingsland kan een extra economische impuls wel gebruiken, maar bovendien groeit er suikerriet. Bij de productie van biodiesel is het maken van alcohol een voorwaarde. De keuze voor microalgen werd gemaakt om reden van efficiency: hoe klein ook, de biomassa van deze algen bestaat voor 70 procent uit olie, in tegenstelling tot het veel landbouwgrond eisende koolzaad -slechts 40 procent. De scholieren bouwden een denkbeeldige kweekvijver die nog het meeste op een schaatsbaan lijkt en voortdurend voorzien wordt van vers zeewater en industrieel afvalwater. Voor de kust bij Beira vonden ze de ideale gemiddelde jaartemperatuur.