Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 september 2004

Minister Van Ardenne redt studenten uit arme landen

Van Ardenne hoorde deze week van Wageningse studenten wat de gevolgen waren van de voorgenomen maatregel. De studiekosten van niet-Europese studenten zouden tien- tot vijftienduizend gulden stijgen. Een woordvoerder van Van Ardenne liet weten dat de "uitwisseling van kennis en ervaring in het belang is van ontwikkelingssamenwerking." Het zou slechts gaan om het opvullen van 'hiaten'. De universiteit van Wageningen speelt een rol op wereldniveau. Niet alleen het onderwijs is kwalitatief hoogstaand, een hoogleraar als Rudy Rabbinge (ecologische landbouw) bracht op 25 juni advies uit aan Kofi Annan (VN) over een aanpak om de honger in Afrika te stillen. Hierover vertelt Rabbinge in de P+ die volgende week uitkomt: "De afgelopen twintig, dertig jaar is de voedselsituatie in de wereld enorm verbeterd. Per hoofd van de bevolking is 20 tot 30 procent meer voedsel beschikbaar. Behalve in Afrika. Daar is de hoeveelheid beschikbaar voedsel met 10 procent gedaald. Dat heeft Kofi Annan er twee jaar geleden toe gebracht om de academische koepel van wetenschappelijke academies in de wereld, de Interacademy Council, om advies te vragen. Op welke wijze kan in Afrika technologie en wetenschap worden ingezet om de situatie te verbeteren? Ik was voorzitter van dat panel, samen met prof. Swaminathan, de vader van de groene revolutie in India. Annan heeft de adviezen niet alleen overgenomen; er is inmiddels een bijeenkomst geweest van de 55 staatshoofden van Afrika, waarin hij onze adviezen onder de aandacht heeft gebracht. Ze komen er op neer dat er een gecombineerde strategie ontwikkeld moet worden. Er is niet één oplossing. Het is niet: óf betere bemesting, óf betere irrigatie, óf betere marktontwikkeling, óf instituties. Het is een combinatie van factoren." In dit licht gezien is het zeer verstandig van Van Ardenne om te garanderen dat er in de Afrikaanse landen ook goed geschoold kader is om uitvoering te kunnen geven aan dit plan.