Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 september 2004

Duizenden windmolens op de Noordzee

Nederland heeft zich tot nu toe beperkt tot het geven van toestemming voor twee windparken in de Noordzee, een voor de kunst van Egmond aan Zee en een voor de kust van IJmuiden. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 220 megawatt. Voor nieuwe projecten geldt een zogenoemd moratorium, in afwachting van nieuwe wetgeving. Brinkhorst vindt dit te lang duren en wil van dit tijdelijk verbod af, zodat aanvragen voor nieuwe vergunningen weer in behandeling kunnen worden genomen. Het is de bedoeling dat in 2020 een opgesteld vermogen van zesduizend megawatt aan windmolens in zee staat. Die hoeveelheid is goed voor de jaarlijkse stroombehoefte van circa zes miljoen huishoudens. Het ruimtebeslag bedraagt zo'n duizend vierkante kilometer, goed voor enkele duizenden windmolens. Het onderzoek naar mogelijkheden naar grote zeeparken loopt alweer bijna een jaar. Er is een breed consortium gevormd waarin onder meer TNO zit, maar ook energieproducenten, bedrijven in de windmolenindustrie en de offshore activiteiten, kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties. Stichting De Noordzee reageert sceptisch op het voornemen van minister Brinkhorst. Adjunct-directeur Michel Langendijk tegen P+: "Die twee windparken hadden er nu al lang kunnen staan als het ministerie van Economische Zaken eens duidelijkheid aan de investeerders geeft. Hoeveel jaar aftrek kunnen we krijgen? Het opheffen van het moratorium is voor mij schone schijn. Er is een concessiestelsel dat ook niet functioneert bij gebrek aan heldere randvoorwaarden. De Raad van State heeft het dan ook niet voor niets afgekeurd. Brinkhorst moet duidelijkheid scheppen naar de investeerders toe, dan kunnen we gaan opschieten. Dan kan er ook goed gepland gebouwd kan worden, op basis van onderzoek. Als de zeeparken er nu al hadden gestaan, hadden we alweer meer geweten. Waar vallen de minste vogelslachtoffers? Waar zet je die volgende windmolens neer? Toch niet allemaal 22 kilometer buiten de kust, zodat ze je net aan de horizon kunt zien en er misschien maatschappelijke weerstand ontstaat, zoals tegen de landmolens?"